Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen advarer mot å undervurdere Russlands militære kapasitet, selv om han mener de har mislyktes på mange fronter.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gir et nyttårsintervju der han blant annet kommenterer status for Norges store nabo i øst, Russland.

I likhet med mange andre er ikke Kristoffersen imponert over hva han har sett av den russiske militærmaskinen i aksjon mot Ukraina. Han advarer likevel mot å tro at russerne har vist seg å være ufarlige:

NTB melder om saken.

– Jeg tenker det ser dårlig ut for Russland, men samtidig må vi ikke undervurdere Russland. De evner å mobilisere og lære av det de har vært igjennom, de evner å produsere mer, og de har også betydelige mengder militært utstyr og materiell igjen, selv om det er gammelt, sier Kristoffersen i et nyttårsintervju med ABC Nyheter.

Deg er uansett bred enighet om at Russland har forbrukt mye av sine militære ressurser og kapasiteter i de 10 månedene krigen har vart. Både når det gjelder materiell, utdannet befal og kvalifiserte soldater har krigen hatt en høy pris.

Betydelige avdelinger er overført fra andre deler av Russland og til Ukraina, der de er påført store tap. Dette skal blant annet gjelde deler av de kapasitetene som normalt befinner seg i nord, mot Norges grense ved Petsjenga . (200. motoriserte infanteribrigade).

Så på kort /noe lengre sikt innebærer krigen mot Ukraina et endret trusselbilde for andre av Russlands naboer, som Norge.

Forsvarssjefen mener krigen nå er i en stillestående fase, og han tror den ligger an til å bli langvarig.

– Det som eventuelt kan endre en sånn statisk situasjon nå, er enten at de russiske styrkene får en kollaps i moralen, at de rett og slett gir opp fordi de ikke orker mer, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Eller at det faktisk blir noen forhandlinger. Men det blir opp til Zelenskyj og Putin, sier Kristoffersen.

Selv om det betyr at krigen drar ut, er han imidlertid tydelig på at Russland ikke må vinne:

– Da har vi tillatt å la en stormakt bruke militærmakt for å flytte grenser i Europa. Det er en veldig farlig situasjon å leve med etter et sånt angrep. Så vi må fortsatt støtte Ukraina og hindre at noe sånt skjer, sier han.

Forsvarssjefen har vært i mediene i forbindelse med flere omstridte utspill i senere tid.

Rent militærfaglig har han vært på kollisjonskurs med store deler av departementet og øvrig forsvarsledelse i blant annet spørsmålet om anskaffelse av nye stridsvogner.

Kristoffersen mener en slik investering vil være dårlig bruk av begrensede, norske forsvarsmidler, og at man heller bør prioritere blant annet helikoptre. Men anskaffelsesprosessen er her kommet så langt at få tror forsvarssjefens utspill kan endre på vedtaket om å kjøpe nye stridsvogner, enten fra Sør-Korea eller Tyskland.

Document omtalte denne saken i høst.

Forsvarssjef Kristoffersen har også vakt en viss oppsikt med et utspill der han hevder at klimaendringer utgjør en like stor trussel som krig, og at vi i så måte bør lytte til Greta Thunberg. Se sak under:

Forsvarssjefen: – Jeg tror vi skal lytte til Greta Thunberg

Bestill fra Document forlag:

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.