Regjeringen har bestemt seg: Norge kjøper nye Leopard-stridsvogner til erstatning for de 40 år gamle vognene som nå utgjør selve knyttneven i Hærens ildkraft. Det bestilles 54 nye stridsvogner med opsjon på ytterligere 18.

Dermed er det satt punktum for en helt unødvendig debatt som forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen åpnet før jul da han foreslo å skrote planene om kjøp av nye stridsvogner og heller bruke pengene på helikoptre, luftvern og langtrekkende ildkraft.

Forsvarssjefen ble raskt imøtegått offentlig av nære medarbeidere. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, generalløytnant Yngve Odlo tok til motmæle. Det gjorde også hans forgjenger Rune Jacobsen, som også har vært sjef for Hæren. Nåværende hærsjef, generalmajor Lars Lervik imøtegikk også forsvarssjefen og mente det vil være en dramatisk endring av selve grunnlaget for landmaktens kampevne om stridsvogner sløyfes. Selve konseptet må endres grunnleggende.

Brigade Nord har i dag tre kampavdelinger: Telemark bataljon på Rena, 2. bataljon i Skjold Garnison i Målselv og panserbataljonen på Setermoen i Bardu. Alle tre er mekaniserte bataljoner og understøttes av artilleri og en rekke andre enheter. Det er mulig at også hærstyrken på Porsangmoen i Vest-Finnmark etter hvert utvikles til en mekanisert infanteribataljon med behov for stridsvogner for å komplettere utholdende kampevne.

Anskaffelse av nye stridsvogner har vært planlagt lenge, men utsatt gang på gang som følge av pengemangel. Skiftende regjeringer og stortingsflertall har i 30 år latt Forsvaret forfalle, men nå er oppvåkningen kommet. Russland har tvunget norske politikere ut av sin drømmeverden så til de grader at selv SV er blitt et slags forsvarsparti.

Stortinget vedtok i 2021 å anskaffe nye stridsvogner. Ap/Sp-regjeringsplattformen fra Hurdal bekreftet dette. Den såkalte landmaktutredningen fra 2017 baserte seg også på nye stridsvogner. Folk som tviler på betydningen av stridsvogner, kan jo lytte til de bønner Ukraina retter mot Vesten. Det er stridsvogner de trenger for å slå Putins styrker.

Forsvaret har i en tid utprøvd både den sørkoreanske Black Panter-vognen og den tyske Leopard 2A7. De har begge egenskaper i toppklasse. Valget av tysk stridsvogn er naturlig – ikke bare fordi de nordiske landene har Leopard-vogner, men også for å følge en viss NATO-standard. Kjøpet åpner dessuten for betydelige oppdrag for norsk industri.

Vi er blant de mange som har stor sans for general Eirik Kristoffersen. Han er ingen skrivebordsgeneral, men en offiser med omfattende stridserfaring fra Afghanistan. Han er så rikt dekorert at det knapt er plass for mer salat på uniformsbrystet. Han avanserte i Forsvaret i høyt tempo. Kristoffersen var knapt varm i trøya før en høyere kommando ventet. Han var tostjerners general og ble firestjerners i ett jafs. Kristoffersen har gode evner til kommunikasjon og står seg godt i offentligheten.

Men i spørsmålet om stridsvogner tok dømmekraften permisjon. Hans militærfaglige vurderinger ble imøtegått offentlig av andre militære toppledere. Det har til nå stort sett vært offiserer utenom Hæren og innsiktsløse kommentatorer i Oslo-avisene som har betvilt stridsvogners avgjørende plass i et kampavgjørende og balansert konsept for landmakten.

Det lot til at generalen opptrådte som en privatpraktiserende forsvarssjef. Hans ry er lettere skadet, men han får legge en enkelmannspakke over såret og kjempe videre.

Og så bør han kalibrere sitt politiske sanseapparat og justere antennene for å gå i kringvern for sin autoritet og sikre at hans militærfaglige råd blir tillagt avgjørende vekt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.