Monty Python, «Military Fairy». Stillbilde: YouTube.

Norges forsvarsevne kan kun måles i kampkraft. Det betyr evne til å forsvare land og folk over en gitt tid. For Norge betyr det å kunne stå imot et militært angrep alene inntil allierte forsterkningsstyrker er i posisjon til å støtte oss i forsvarskampen. For at vi skal kunne løse oppgaven, trenger vi en robust forsvarsstruktur, fulle lagre med ammunisjon og utstyr, og en effektiv logistikktjeneste.

I 2014 bestemte statslederne i NATO at de europeiske alliansepartnerne skal øke sine forsvarsbudsjetter til minst 2 prosent av BNP innen 2024. Regjeringen har sviktet katastrofalt hva angår denne målsettingen. Og Forsvarssjefen har sviktet like katastrofalt ved å akseptere svikten. Det hele munner ut i at det norske folk ikke har større grunn til å stole på den nåværende sivile og militære ledelse enn nordmenn hadde til å stole på den daværende sivile og militære ledelse i 1940.

Det er statsminister Erna Solberg som må bære hovedansvaret for Norges manglende forsvarsevne. Hennes lojale våpendragere er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og Hårek Elvenes, Høyre forsvarspolitiske talsmann på Stortinget. Nærmere Monty Python kommer man ikke. Det er faktisk mulig at statsministeren tror at himmelen er skyfri, og at krig – for henne – er utenkelig. Forsvarssjefen må bære hovedansvaret for at han ikke en gang gjør et forsøk på å bringe henne ut av villfarelsen.

Nå legger regjeringen opp til et forsvarsbudsjett som er dominert av prokuratorknep og juks. Gjennomgangen viser at enkelte utgifter som budsjetteres på andre departementers budsjetter, bør rapporteres til NATO som forsvarsutgifter. I henhold til retningslinjene til NATO kan utgifter til Redningshelikoptertjenesten, Forsvarets musikks andel under Kulturdepartementet og pliktige bidrag til NATOs sivile budsjett og FNs fredsbevarende operasjoner rapporteres. Det legges opp til fortsatt rapportering av utgifter til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, selv om ansvaret er flyttet over til Justis- og beredskapsdepartementet.

Gjennomgangen har også avdekket at Norge har rapportert inn en for lav pensjonsutgift, som vil bli justert. Disse postene bidrar til en økning av forsvarsbudsjettet. Ingen av dem kan omsettes i øket kampkraft. Hverken USA eller NATO vil la seg lure av jukset. Ikke Russland og Kina heller. Den eneste som har grunn til å juble over manglende forsvarsevne, er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høyskole, Tormod Heier. Han er som kjent engstelig for at et realistisk norsk krigsforsvar vil kunne skremme Russland til å angripe oss.

Det norske folk kan bruke Andøya-saken som eksempel på hvilken elendig sivil og militær ledelse Forsvaret er underlagt. Etter at regjeringen hadde bestemt seg for at våre maritime overvåkningsfly av typen P-3 Orion ikke skulle erstattes, og at maritim overvåkning skulle overtas av droner, kom det ingen vektige innvendinger mot nedleggelse av Andøya flystasjon (ref. Forsvarssjefens Fagmilitære Råd/FMR). Det var nemlig logisk. Så ombestemte regjeringen seg. P-3 Orion skal erstattes av de enda mer kapable P-8 Poseidon. Men beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon ble ikke reversert. Og det er fullstendig ulogisk. Nå skal P-8 Poseidon operere ut fra Evenes flystasjon, hvor det etter hvert kommer til å bli altfor trangt til at noen blir salige.

Ethvert argument som føres mot nedleggelse av Andøya flystasjon, preller av statsministeren som vann på gåsa. Og hennes to våpendragere forsvarer nedleggelsen i beste Monty Python-stil. Det er kun ett politisk parti som uten forkludring går for opprettholdelse av Andøya flystasjon, nemlig Senterpartiet. Det er også Sp som konsekvent har gått inn for at forsvarsbudsjettet må økes til 2 prosent av BNP innen 2024. Dessuten sverger Sp til at bærebjelken i vår forsvarsevne går fra Norge via Storbritannia til Canada og USA. Dette er en av drivkreftene bak den veksten Sp har sett før kommunevalget. Siden de andre partiene sannsynligvis ikke kommer seg til sans og samling, vil forsvarssaken bli en av de viktige drivkreftene som vil gi Sp fortsatt vekst mot og gjennom kommende stortingsvalg.

Vil det FMR som nå står foran offentliggjørelse, gi noen positive overraskelser? Alle vi som er interesserte i at Norge skal skaffe seg et realistisk krigsforsvar, håper på det. Men vi vet at vi har grunn til å frykte det verste.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂