Nytt

Utenriksminister Espen Barth Eide har ikke samme eleganse som sin forgjenger, og kommer stadig med uttalelser som er direkte oppsiktsvekkende.

For tiden besøker han Aserbajdsjan, ett av de mest korrupte land i verden, men et med olje, og hvor Statoil er nest største investoren i olje og gass. At dette er et moralsk og politisk dilemma for den flinkeste gutten i klassen, forstår alle. Men Barth Eide plumper uti det når han skal forsvare norsk engasjement.

Til Dagsnytt imorges sa han at han trodde Norge kunne påvirke Aserbajdjans sjel. Det minner om George W. Bush som sa han hadde sett inn i Vladimir Putins øyne og sett at han var en mann med sjel. De ordene kom senere til å plage Bush.

Barth Eide innrømmer til DN at han ikke gjorde noe nummer ut av menneskerettssituasjonen da han møtte Ilham Alijev (51) mandag.

Så stiller Barth Eide opp det som må være en ny standard for norsk utenrikspolitikks forenlighet med moral:

– Det er viktig at norske myndigheter og selskaper er der det ikke er eksplisitt forbudt gjennom boikott eller annet. Det blir ikke verre av at vi er her, sier Espen Barth Eide.

Her er to nye, oppsiktsvekkende prinsipper:

1. Det som ikke er uttrykkelig forbudt, er lov. Det er bruken av ordet «eksplisitt» som antyder en slik tolkning. Hvis ikke noe er eksplisitt forbudt, kan Norge engasjere seg.

2. Denne laissez-faire-holdningen følges logisk opp av neste konklusjon: – Det blir ikke verre av at vi er her. 

Hvis dette blir rettesnoren for norsk utenrikspolitikk i fremtiden, kan vi vente oss mange overrraskelser. Kanskje UD forbereder seg på nærmere samarbeid med Russland?

Espen Barth Eide snur menneskerettsarbeid på hodet: Det å samarbeide med et brutalt og korrupt regime blir vanligvis betraktet som en godkjenning av regimet. Hvis man skal engasjere seg der likevel, må man aktivt vise at man gjør noe for menneskerettighetene i landet.

Barth Eide hiver alt dette som har vært norsk linje i flere tiår ut av vinduet, med ordene: Det blir ikke verre av at vi er her.

Jonas Gahr Støre var glatt og smart, og kunne aldri lirt av seg en slik bevisstløs replikk. Men kanskje dette bedre uttrykker hva som er Norges politikk når all svadaen skrelles bort? Rene ord for pengene.

 

Sitert fra artikkelen Oljesmurt diplomati av Jo Martin Fridstrøm.

Merkelig nok følger ikke Fridstrøm opp med motspørsmål.

DN 15 januar 2013