Kommentar

VG: størst, kjappest, mest profesjonell, som vanligvis får skryt for dekning av store hendelser. Følger det vanlige mønsteret: hendelsen i seg selv, øyenvitner, grafikk. Ikke noe spesielt. En god del er tatt fra andre medier. Nytt er at VG har hanket inn det som går for å være eksperter. Men har de noe å tilføre? Det er de samme folkene som går igjen over alt. Offiser Terje Torsteinson skriver temmelig intetsigende om at vi velger å være sårbare. Mange kommentarer skjemmes av at de drar hendelsene om og om igjen. 911, 311.

En av dagens verste kommentarer er skrevet av oraklet Espen Barth Eide. At en person tildeles en så sentral person sier noe om svakheten med det norske systemet. I NRK er det Bjørn Hansen, som er relativt lett å lese. Barth Eide spiller på mange hester. Han er politiker og forsker, samtidig.

Anslaget er spesielt tragisk fordi det kommer på et tidspunkt da statsminister Tony Blair har forsøkt å vri den internasjonale dagsorden bort fra det ganske ensrettede fokuset på terrorisme, masseødeleggelsesvåpen, frykt og trusler som har preget årene siden 11. september 2001.
Den gang ble tonen satt av president Bush som erklærte at «den som ikke er med oss, er mot oss». Siden da har både USA og al-Qaida, hver på sin måte, sette på dette som et oppgjør mellom «godt og ondt» i verden.

Dette er ikke en gang en forenkling. Det er agitasjon, manipulasjon. Det er helt å hoppe bukk over den siste tids utvikling i Washington. Bush har foretatt et historisk brudd med amerikansk utenrikspolitikk, og sier USAs idealer og dets politikk nå er ett. Å sammenligne al-Qaidas nihilisme med det demokratiske USA er uttrykk for den verste demagogi. Barth Eide er ikke blant dem som «er med oss».

Barth Eide fortsetter skittkastingen mot Bush ved å si at han kom til Gleneagles bare for å ivareta amerikanske interesser. Det er en vulgær fremstilling. Bush har signalisert at han er på gli i miljøspørsmål, men for ikke å skru forventningene for høyt, minnet han om at hans jobb var å ivareta USAs interesser.

Barth Eide nøyer seg ikke med å bakvaske Bush. Han får også Blair til å ta avstand fra Bush. Dette er ren løgn.

Barth Eide skriver at Blair reagerte med å si at terroren ikke skal få britene til å sette

våre grunnleggende rettsprinsipper til side, fastslo han, med klar adresse til alle dem som mener at «kampen mot terror» så langt har legitimert alvorlige brudd på menneskerettighetene i store deler av verden.

Barth Eide påstår at Blair sparket Bush på skinnleggen samtidig som bombene eksploderte i London. Dette er fri fantasi, men sier mye om Barth Eide.

Han fortsatte sin politisering utover dagen, med å sammenligne Blair med Clinton! og Bush som en som bare tenker på amerikanerne, ikke verden. Hva er det han vil oppnå?

Det er påfallende at nesten alle forskerne fra NUPI synger fra det samme bladet. Den norske konsensusen er drepende i sin konformitet. Derfor er det betenkelig når Barth Eide nærmest har monopol på å tolke terrorangrep.

VGs leder er merkelig tam: Samfunnet må kjempe med blanke våpen, og det er ingen enkel oppgave, slik hendelsene etter 911 viser.

Trangen til å gi et spark til USA, selv på en slik dag, later til å være uimotståelig.

Les også

-
-
-
-
-