Nytt

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NRKs Søndagsavisen at Israel er en okkupasjonsmakt på Gaza.

Israel trakk seg ut av Gaza i 2005, men har beholdt kontrollen med grensene fordi Hamas ikke anerkjenner Oslo-avtalen og angriper Israel innenfor 67-grensene.

Folkerettslig kan Israel forsvare blokaden.

Det er derfor oppsiktsvekkende at Barth Eide betegner Israel som en okkupasjonsmakt på Gaza. Det er et sterkt tendensiøst, partisk synspunkt.

Intervjueren Eva Norlund kan ikke forventes å oppdage og forfølge den oppsiktsvekkende uttalelsen. Hun var den som presset Barth Eide i denne retningen ved å si at demonstrantene i Oslo karakteriserte Barth Eide som mer pro-israelsk enn forgjengeren.

– Hvis man legger til grunn at Israel er en okkupasjonsmakt i Gaza blir vel vurderingen enn annen? sa Norlund, og mente at man da ikke kunne telle raketter og angrep. Hamas hadde m.a.o en rett til å forsvare seg.

Først snakket Barth Eide om at Israel var en okkupasjonsmakt generelt, men så sa han eksplisitt at Israel er okkupasjonsmakt i Gaza.

Dermed har den norske regjering valgt side og ser situasjonen med Hamas’ øyne.

Det er en av de store nedturene for Israel at tilbaketrekningen fra Gaza ikke førte til fred i sør. At Hamas overtok og fortsatte motstandskampen bidro til at isralerne fikk et annet syn på fredsutsiktene: tilbaketrekning fører ikke til fred, men mer krig. Dermed er lysten på full tilbaketrekning fra Vestbredden mindre. Man vil ha 100 % sikkerhetsgarantier, feks. avmilitarisering og tilstedeværelse i Jordan-dalen.

Hvis man definerer Israel som okkupasjonsmakt i Gaza, ser man bort fra dette brudd på Oslo-avtalens ånd og prinsipper. Det er ganske utrolig at en norsk utenriksminister kan uttrykke seg som han gjør.

Norge er i ferd med å se verden med de «moderate» islamistenes øyne: Barth Eide understreket gang på gang hvilken sentral rolle Egypt spiller som mekler. Når han i tillegg sa at USA ikke spiller en så sentral rolle, blir tegningen ganske klar: det er hva de besøkende utenriksministre fra Egypt og Tunis har sagt i Gaza: situasjonen er endret og det bør Israel merke seg. Det er en klar trussel. Nå mener Barth Eide at dette er realiteter vi må anerkjenne. I dette bildet spiller USA en mindre rolle.

Obama har ikke mulighet p.ga. situasjonen i Kongressen, sa Barth Eide. Han vil nok gjerne, og kommer nok med et initiativ på litt lengre sikt.

Hva et slikt initiativ skulle gå ut på, er ganske klart ut fra Barth Eides resonnement: press på Israel.

Barth Eide uttrykker seg ikke med samme eleganse som sin forgjenger. Kursen har vært den samme lenge. Den er nå blitt formulert helt klart: forbindelsene til Det muslimske brorskap som UD har dyrket i flere år, er ikke tilfeldige. De er uttrykk for at Norge ser en ny konstellasjon og ønsker å spille en rolle innenfor den.

Mediene spiller i det store og hele på lag med denne kursendringen. At f.eks. Hamas er karakterisert som terrororganisasjon av USA og EU nevnes sjelden i norske medier. At Sion vises protokoller er del av Hamas charter er kuriosa.

Uttalelsene til Barth Eide var så eksplisitte at de ikke kan unnlate å vekke oppsikt i den amerikanske og den israelske ambassaden.