Gjesteskribent

Det er en setning som har brent seg fast etter statsministerens nyttårstale. Jeg tenker ikke på den om lovforslaget mot hatefulle ytringer på nettet. Denne er bare en forventet utgang på presset mot ytringsfriheten. Midt i en konturløs tale uten særlige vyer, fikk vi bud om ett eneste lovforslag: ytringsfriheten tilstrammes!

Hva jeg bet meg ekstra merke i var dette utsagnet: Norge beveger seg i riktig retning.  Kan statsministeren virkelig mene dette uforbeholdent? Nei, antakeligvis ikke. Han nevnte i alle fall med tre korte setninger noe om å hjelpe ensomme og mennesker som sliter med å få endene til å møtes. Hovedinntrykket var likevel at statsministeren ville si som en forhenværende statsminister engang sa til det norske folk at nu går alt så meget bedre. Jeg er klar over at vi har funnet nye oljefelt, at den generelle arbeidsledigheten er lav og at Norge visstnok går så det griner som Kristin Halvorsen sa hver gang hun var på TV i kraft av sin stilling som finansminister. Men kan man på generelt grunnlag si at Norge beveger seg i riktig retning?

De unge er vår framtid og vårt håp om en enda bedre verden. Alle ønsker vi at unge mennesker skal føle seg verdsatt og til nytte. Derfor anser vi det som viktig at de unge kommer fort ut i arbeid etter endt utdanning. Dette for at de skal komme inn i en god og produktiv sirkel – til gode for dem selv og til gode for samfunnet de er en del av. Derfor er det spesielt trist når ungdomsledigheten øker. I 2011 mottok ca 36.000 nordmenn under 30 år uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, ifølge Nav. Antallet unge uføre økte med 24 prosent fra 2008-2011. Vi vet at trenden med økende ungdomsledighet fortsetter. Kanskje nettopp derfor ble verbet å nave kåret til årets nyord i 2012. Ordet som betegner det å drive dank på statens regning, fikk blest og positiv oppmerksomhet. Vår ungdomsledighet er nå på ca 10 prosent. Det er en fattig trøst at ungdomsledigheten hos søta bror er dobbel så høy og i Spania fire ganger så høy. Selv om det er verre andre steder, så betyr ikke det at Norge beveger seg i riktig retning.

Hvis vi ser på trenden i voldsstatistikken blant de unge, så er heller ikke det særlig lystig lesning med tanke på framtida. De unge oppholder seg på skolen, og hvordan er utviklingen med hensyn til vold i skolen? VG nett skrev 1. november 2012 at minst 60.000 elever og 5000 lærere opplever vold og trusler om vold i løpet av et skoleår. Artikkelen påpeker at mye tyder på at forekomsten av volden i skolen er økende – og at volden blir grovere.  I VG-artikkelen kan vi også lese om hovedverneombud for skolene i Oslo, Knut Myhrer som reagerer kraftig på at Utdanningsdirektoratet har presisert at en lærer ikke har lovhjemmel til å gripe tak i en elev for å forebygge vold. Dette er en forståelig tolkning og presisering fra departementer og ministre og statsminister som ser en skole i et Norge som beveger seg i riktig retning.  For skolenes hovedverneombud i Oslo derimot, er lærernes mangel på lovhjemmel for å forebygge vold helt uforståelig. Hovedverneombud Myhrer ser muligens et skole-Norge som ikke beveger seg i riktig retning?

Mange i foreldregenerasjonen bekymrer seg over de unges fremtid hva gjelder inngang på et opphetet og overpriset boligmarked. De siste fire årene under det rødgrønne regimet har boligprisene steget med 44 prosent. Prisene ventes å stige videre. Det blir derfor stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Forskjellene øker mellom de som eier egen bolig og de som leier melder nrk.no. Mye tyder på at 2013 blir et nytt år der boligprisene øker mer enn lønningene. Dermed blir det stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet for dem som banker på døren og vil inn. Og hvem banker og vil inn? De unge! Mange unge boligsøkere kan ikke med statsministerens lette tone, uten videre slå fast at Norge beveger seg i riktig retning.

I dag, i det nye årets første virkedag, har vi fått høre at økokrim slår korrupsjons-alarm i kommune-Norge. Vi har fått bekreftet mistanken om at Norge har et stadig voksende problem med korrupsjon. Korrupsjon – denne samfunnssykdommen som tærer på vår tro og tillit til mennesker vi må stole på om samfunnet skal erklæres feberfritt, må ikke få fotfeste i Norge. For at Norge skal bevege seg i riktig retning er det avgjørende å stoppe korrupsjonen. I 2003 ble det innført nye straffebestemmelser mot korrupsjon. De har visst ikke hjulpet fordi stadig flere offentlig ansatte misbruker sin stilling i privat vinningsøyemed, og økokrim er bekymret.

Så hr Statsminister det er ikke helt sant verken for unge eller de litt eldre at Norge beveger seg i riktig retning.  I alle fall er det lett å finne unntak.

At statsministerens eneste bebudede lovforslag i nyttårstalen var å straffe hatefulle ytringer på nettet, gir meg en umiskjennelig angst for at verken regjeringen eller Norge beveger seg i riktig retning.