Statsminister Erna Solberg (H) tar grunnleggende feil om psykisk helse. Her fra hennes halvårlige  pressekonferanse 17.12. 2019. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Barn og unge tåler å bli møtt med krav, grenser og et klassisk «skjerp deg». Det ligger i vår natur som mennesker å tåle det. Statsministeren forstår øyensynlig ikke at unge i dag formes av et system som definerer dem som ofre. Slikt er ekstremt skadelig for psykisk helse.

I nyttårstalen formidlet statsminister Erna Solberg bekymring for selvmordstall og psykiske helseutfordringer. Men hun tar feil om løsningene. Det er et mantra i Norge at å snakke om følelser er løsningen på alle psykiske lidelser. Den statistiske økningen i psykiske helseutfordringer gir grunn til å anta at det stikk motsatte ville hatt bedre effekt.

– I mange land øker psykiske helseutfordringer, særlig blant jenter. Vi vet ikke hvorfor, sa Solberg i talen.

Økt fokus på psykiske lidelser

Når Solberg sier at vi ikke vet hvorfor det er økning i psykiske lidelser er det en sannhet med modifikasjoner. Vi vet mye om hvorfor det er en økning. De siste ti årene har det vært et stadig økende fokus på psykiske lidelser blant barn og unge i skole, barnehage og helsetjenestene. Lærere kurses i «å møte elevene på følelsene». I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø.

Det er elevens egen, subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende.

I praksis foregår en offentlig patologisering av helt alminnelige utfordringer barn og unge møter. De blir fortalt at de har depresjon og angst, og enhver vond følelse kan utløse en lovpålagt bekreftelse på at det må være mobbing.

– Uansett så må vi jobbe for å få ned tallet. Åpenhet og å tørre å snakke om følelser er viktig, sier Solberg.

Nei. Den virkelige utfordringen består i at barn og unge tror på det de blir fortalt. De formes av et system som definerer dem som ofre. Slikt er ekstremt skadelig for psykisk helse. Det statsministeren påstår er feil, fordi helt naturlige følelser som å være lei seg, føle seg misforstått eller være giddesløs forstås som uttrykk for psykisk sykdom. Pedagoger har ikke kompetanse til å vurdere psykisk helse. Det er direkte skadelig å gi dem tro på at de kan det. Barn blir psykisk syke av det.

Når det gjelder jenter, så utarbeidet Folkehelseinstituttet (FHI) i 2018 en rapport med urovekkende tall.  Den viser en tydelig økning i diagnoser for jentene i aldersgruppen 15 til 17 år fra 5 prosent i 2011 til 7 prosent i 2016. Tilsvarende mønster gikk i igjen i  aldersgruppen 18–20 år. Andelen jenter som er registrert med psykiske lidelser er økt med 40 prosent.

Andelen jenter i disse aldersgruppene som fikk resept på antidepressiva var doblet fra fem år tidligere.

Øk fokuset på resiliens i stedet

Erna sa i talen sin at regjeringen vil prøve å komme nærmere en løsning som virker. Den oppskriften finnes allerede, den passer bare dårlig inn i «de klamme henders pedagogikk». Mennesket er fra naturens side utstyrt med resiliens. Resiliens, altså psykologisk motstandskraft, er faktisk regelen, ikke unntaket.

Det er derfor logisk å lære barn og unge med vonde følelser at det ikke er sykt å føle verken sorg og sinne eller å oppleve avvisning. I stedet for å forsterke følelsestrykket i en sånn grad at det utvikler psykisk sykdom hos de unge, kan man øke resiliens-effekten.

Dr Lucy Hone er direktør for New Zealand Institute of Wellbeing & Resilience og har forsket på resiliens. Hun har publisert en rekke fagartikler, bøker og foredrag om psykisk helse. Om å håndtere vonde følelser sier hun at tre enkle punkter er avgjørende for å opprettholde god psykisk helse.

  1. Aksepter at det du føler er normalt – alle mennesker blir lei seg
  2. Fokuser på det du kan gjøre noe med og på positive ting i stedet for å dyrke det negative
  3. Spør deg selv om det er bra for deg eller skader deg å fokusere på det negative

Barn og unge tåler vonde følelser. Det er patologisering av normale følelser de ikke tåler.

Her er en lenke til hele teksten på hennes foredrag The Three Secrets of Resilient People.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!