Nytt

Da Stortinget ble åpnet 2. oktober var politiet bekymret for sikkerheten. En straffedømt 43-åring som hadde fremsatt trusler mot NRK Buskerud og Statens hus, hadde kjøpt 60 liter diesel. Politiet ville ha et helikopter i luften med skarpskytter og ba Forsvarets spesialstyrke om hjelp. Helikopteret sto klart på Ekeberg, men endelig godkjennelse måtte komme fra Justisdepartementet. Den kom aldri.

En statssekretær sa nei, meldte TV2 onsdag. Fremdeles, etter Gjørv-kommisjonens knusende rappport, sitter motviljen mot å anvende Forsvaret dypt. Dett var ikke en øvelse. Hva om noe hadde skjedd? Det er vanskelig å fatte at man våget å si nei. Frustrasjonen hos politiet var åpenbart stor, men man tør ikke gå åpent ut.

– Vi har, fra vårt ståsted, vært ryddige på det vi skulle gjøre. Vi har skrevet en god bistandsanmodning, som er tydelig på hva vi ønsker. Og i hvert fall for fremtiden så må vi få klare linjer for hvordan vi skal forholde oss, sier Hans Sverre Sjøvold, politimester
i Oslo.

NTB

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10062867