Nytt

I likhet med andre skoler i Oslo skjerper nå Engebråten skole adgangen til skolen. Politiet uttaler at tyveribølger ved skoler er et problem.

Nå skal rutinene på skolen innskjerpes.

I likhet med de mange tyveriene på Marienlyst skole den siste tiden, blir elevene på Engebråten oppfordret til å låse eiendelene sine inne i garderobeskap.

Rektor har også vært i kontakt med Marienlyst og Nordberg skole, og får bekreftet av politiet at tyveribølger på skoler er et problem.

– Dette er helt uakseptabelt, sier rektor som nå ber lærerne følge ekstra godt med. Praksis med adgangskontroll på skolen skal skjerpes inn, hvor alle besøkende må henvende seg til administrasjon for å skrive seg inn i besøksprotokollen. Låserutiner av idrettshallen skal bedres, og lærere må minne elevene på at verdigjenstander må sikres i oppbevaringsbokser.

– Det er en utfordring på en stor skole. Jeg vil oppfordre elever til ikke å ta med seg flere eiendeler enn nødvendig, sier Isebakke som forteller at skolen bare i liten grad har vært plaget med tyverier tidligere.

http://dittoslo.no/nordre-aker/nyheter-nordre-aker/advarer-elever-mot-tyverier-1.6781057