I egenskap av transittland for den illegale innvandringen fra Afrika og Asia, har Hellas i flere år vært åsted for en hel industri for dokumentforfalskning, og det er fra tid til annen blitt rullet opp kriminelle syndikater som har drevet rene fabrikker for produksjon av falske Schengen-pass.

Også i Bulgaria har det foregått lignende virksomhet etter at landet sammen med Romania ble medlem av EU. I over fem år har korrupte tjenestemenn dertillands vært involvert i svindel med bulgarske pass, som er blitt solgt til personer fra såvel Balkan-stater utenfor EU som Tyrkia og Midtøsten — i visshet om at disse ikke ville bli værende i landet, men begi seg til et av Schengen-landene.

Dette har vært mulig takket være Bulgarias svært slepphendte prosedyrer i forbindelse med tildeling av statsborgerskap, noe The Telegraph skrev om allerede i 2006, kort tid før EU innlemmet de to nye statene. Disse passene har altså teknisk sett vært helt ekte, selv om vedkommende ikke har hatt noen tilknytning til landet.

Hvor stort problemet med falske identifikasjonspapirer har vært og er på europeisk skala, også tatt i betraktning de tilbøyeligheter man noe hyppigere kan forvente hos dem som gjør forretninger med banditter (og her gir rovmordet som nylig skjedde i Danmark grunn til ettertanke), er ikke godt å si.

Men når Dagsavisen melder at Skattedirektoratet bare i løpet av det siste året har avslørt 400 falske pass forsøkt brukt til å skaffe seg falsk identitet i Norge, er det grunn til å tro at problemet er formidabelt. Etaten mistenker sågar at dette bare er toppen av isfjellet, og skal nå skaffe seg bedre utstyr og organisasjon for å få bukt med uvesenet.

Det har neppe hjulpet at det nettopp er Skatteetaten, og ikke lenger politiet, som i den senere tiden har hatt ansvaret for å sjekke folks identitet i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse. Harald Hammer i Skattedirektoratets rettsavdeling sier dette til Dagsavisen:

Mulighetene for å bruke falske pass til å skaffe seg en fiktiv identitet i Norge var liten før Schengen-avtalen, da alle skulle kontrolleres av politiet. Selv om vi også vet at falske pass er blitt godtatt av politiet. Enkelte pass er imidlertid så godt forfalsket at det ikke engang er mulig for trente etterforskere å avsløre svindelen, sier Hammer. Han forteller at det også blir avslørt falske pass fra nordiske land, som de siste årene har lagt inn flere sikkerhetselementer i passene.

Bedre utstyr er vel og bra. Men hvordan skal man forholde seg til dokumenter fra land hvor statstjenestemenn deler ut ekte dokumenter til uvedkommende? Norge har avtale om unntak fra visumplikten for bulgarske borgere. Kanskje på tide å revurdere denne?

 

Har tatt 400 id-svindlere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂