Sakset/Fra hofta

Terroraksjonen mot uskyldige barn og sivile i Norge den 22. juli har satt preg på oss alle, ikke minst dem av oss som kommer fra land der blind terror mot sivile er en del av det ”normale” liv.

Hendelsens brutalitet og den enorme medieoppmerksomheten gjør terroraksjonen til et historisk veiskille. Vi er forberedt på at ikke alt vil bli akkurat slik som før, og samfunnet må på enkelte områder sette ny kurs. Spådommene før valget var at mye ville endre seg dramatisk. Vi ville få en «Utøya-effekt» som skulle kunne måles ved uvanlig høy valgdeltagelse og dødsdom over FrP, sammen med en stor seier for venstresiden. Så sent som like før valgavslutningen forutsa prof. Per Fugelli en deltagelse på minst 70 %.

Valgresultatene ble oppsiktsvekkende annerledes enn «ekspertene» spådde i lys av sommerens tragiske hendelser. Til tross for den enorme drahjelpen venstresiden fikk både fra mediene og fagbevegelsen, endte den samlet sett med en tilbakegang på 1.5 %. Dette sier mer en noe annet hva folk mener om mediene. Dette er en sterk bekreftelse på at folk står fast på det de tror på. Ingen terror, politisk heksejakt eller mediestorm klarer å tvinge dem til å endre kurs. Valgresultatene vitner om at det norske folk har vett og styrke som ingen redaktør kan overkjøre.

Likevel opplevde vi et fenomen i valgkampen som burde vekke debatt og ettertanke. Gjennom mer enn et halvt år har mediene, i særlig grad ledet av NRK, gjennomført en systematisk og åpenbart koordinert hetskampanje rettet mot Frp. Den kampanjen fikk en tydelig virkning, kanskje først og fremst ved at Frp-velgere holdt seg hjemme og demokratiet dermed ble svekket. Det er ikke vår oppgave å delta i partipolitikk i Norge. Men noe av det vi observerte ga oss grunn til bekymring. Systematisk hets som samordnes og rettes vedvarende mot en bestemt gruppe er noe vi jøder er særskilt oppmerksomme på fordi vi har opplevd det selv. Når grupper defineres ut av fellesskapet må vi være på vakt. Når de kalles ved diffuse navn som «Høyre-kreftene,» hører vi et faresignal: Samfunnet inndeles i «vi» og «dem.» Når det skjer i det flerkulturelle samfunns navn er hykleriet i virksomhet. Det er dårlige tegn.

Vi er klar over at dersom Frp lar seg avskaffe på den måten, står andre for tur, og et stykke bak i rekken står Israel og jødene. Det er hovedgrunnen til at vi pustet lettet ut da vi så valgresultatet som viser at folket ikke lot seg lede av militante aktivister i mediene. Gratulerer med vel overstått valg!