Nytt

Kjell Veivåg, bystyremedlem for Venstre, og Alex Frank som er 1.kandidat til bydelsutvalget i Alna, har sammen skrevet et innlegg til Akers Avis. Her viser de hvordan det går an å lukke øynene for en utvikling som tiltar i styrke, samt hvordan de ser på Groruddalen som en test på at Oslo skal smelte sammen til et fellesskap.. Hva hvis testen slår fullstendig feil? Noen røde lamper burde vel lyse?

Man blir fristet til å minne de to herrene om at to av Groruddalens skoler, Gran og Rommen, har rund 95 prosent minoritetsspråklige lever. Stadig flere av Groruddalens skoler runder 50 prosent minoritetsspråklige, og norske barnefamilier flytter i stort antall ut av Groruddalen.

Men det er også her vi møter de store miljøutfordringene og det er i vår del av byen vi skal teste ut det flerkulturelle fellesskapet på en slik måte at Oslo blir en by og ikke flere paralellsamfunn.

Veivåg og Frank har store drømmer for Groruddalen. Drømmer vi har hørt før. Dalen skal bli et sted folk vil flytte til. Det er den allerede. Mange flytter til Groruddalen, men nordmenn flytter vekk.

Det er ikke synd på oss som bor i Groruddalen. Men det kan bli synd på Oslo dersom ikke politikere vet å ta vare på det potensialet vår del av byen har. Groruddalen skal ikke være et sted man flytter fra, men flytter til, fordi dalen har attraktive og varierte boligmiljøer, fremragende skoler, gode kommunikasjoner, et rikt kulturliv og store grøntområder.

Til tross for tildels nedslående resultater ved flere av skolene, og en stor utflytting av nordmenn, så omtales Groruddalsatsingen som en satsing med gode resultater. Jo, man kan være enig i det, for Groruddalsatsingen har gitt beboerne flotte turveier, åpning av fossefall og sykkelstier. Men er det her skoen har  trykket mest?

De fem årene vi har bak oss har gitt gode resultater og viktige erfaringer. Nå er tiden inne til å løfte blikket og ta langt større løft. Venstre er beredt til å ta dette løftet.

Innlegget kan leses i Akers Avis fra 7.september 2011. Det er ikke å finne på nett.