Tavle

Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) ser ikke noe skarpt skille mellom øst og vest i Oslo. Finansbyråden er kanskje ikke klar over at skolene med opp mot 100 prosent minoritetsspråklige befinner seg øst i byen. Han vet kanskje ikke at de fleste ikke-vestlige innvandrere befinner seg øst i byen med store språklige problemer blant skoleelevene og lav yrkesdeltagelse blant foreldrene? Bare for å nevne noe.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg ønsker å ta et oppgjør med begrepet «den delte byen «. Han mener det ikke finnes grunn til å svartmale Oslo og at et skarpt øst – vest skille ikke eksisterer.

Artikkelen kan leses i papirutgaven til Akers Avis Groruddalen 24. juni. Den kan dukke opp her: Akers Avis Groruddalen