Flere har spurt om når kommentarfeltet eventuelt åpner igjen, og etterlyst de nye, bebudede retningslinjene. I den forbindelse er det blitt drøftet hvorvidt man heretter skal forlange at personopplysninger oppgis for å kunne poste leserkommentarer.

Tatt i betraktning at personen bak fredagens massemord ikke hadde betenkeligheter med å oppgi navn, er det vanskelig å se hvordan et slikt tiltak kan være noen garanti mot lignende tilfeller, i den grad det er mulig å tenke seg at det kan finnes to eller flere av samme støpning.

Når man videre legger til grunn at vedkommende var manipulativ nok til å ordlegge seg med tanke på å klare å omgå en sensur hvis virkemåte han trolig forstod, er det heller ikke tilstrekkelig å sette grensen f.eks. ved bestemte ord eller oppfatninger.

Det som er hendt betyr uansett at et anstendig politisk ordskifte fritt for sleivete, aggressiv, flammende, ekstremkonspiratorisk eller på annen måte virkelighetsfjern retorikk heretter må etterstrebes, ikke minst av hensyn til dem som er blitt myrdet pga. sin politiske innsats.

Hele nettets debattsfære hadde i så måte sklidd ut. At Document lot f.eks. «Stoltenberg-jugend» passere, er kritikkverdig. Det vil ikke skje igjen. Forhåpentligvis vil vi ikke få se «FrP-jugend» eller «Jensen-jugend» noen steder heller.

Det må legges til at slike eksempler på i overkant skarp politisk retorikk langt fra er det verste man har lest i nettdebatter, og særlig i diskusjoner knyttet til islam og innvandring har temperaturen vært høy i svært mange fora. Document har sin del av ansvaret for dette, men det har ikke vært her at oppfordring til skyting av navngitte personer i kneskålene eller bruk av istykkersprengte muslimske selvmordsbombere som griseføde, har sluppet gjennom sensuren.

Men hvordan gardere seg mot manipulerende personer som har ondt i sinne?

Svaret på det blir en radikal heving av kvalitetsterskelen for publikasjon av leserkommentarer. Skal et innlegg slippe igjennom, må det anses som et verdifullt bidrag til ordskiftet. Det må i tone og innhold kunne gjenkjennes som noe man kan være bekjent av å videreformidle.

Ikke sånn å forstå at det må være noen enighet. Kritiske innlegg skal naturligvis være mer enn velkomne. Det avgjørende er at innlegget anses å komme fra en rimelig person med rimelige oppfatninger som ikke ser ut til å ha noen tvilsom agenda. Dette rimelighetskravet, som altså langt fra er noe krav om enighet, vil i stor grad måtte avhenge av magefølelsen.

Giftige innlegg vil ikke bli publisert. Ei heller innlegg fra personer som viser sviktende realitetssans eller tegn til å være skrudd. Det siste kan man kanskje si at Breivik første gang manifesterte 2009-09-08 15:46:51.

Dette betyr utvilsomt langsommere, mindre hyppig og fremfor alt strengere moderering. Det får så være om det skulle bety at antall leserkommentarer går sterkt ned. Det vil vise seg når det igjen blir åpnet for diskusjon over helgen.

Så til innvendingen om at et mindre fritt ordskifte skaper en trykkoker som kan eksplodere, selv om det er tvilsomt hvorvidt trykkokermetaforen passer på Breivik. Til det er det bare å si at man må skille mellom begrepene frihet og tøylesløshet. Brennbare temaer må kunne drøftes, men den som gjør det må holde seg selv i tømme.

Gitt at nødvendige og ubehagelige diskusjoner ikke kan feies under teppet, påhviler det den som besitter anstendighet og selvdisiplin å ta fatt i disse, nettopp med tanke på å unngå at de viktigste spørsmålene i vår tid henvises til en diskusjonens underverden.