Flere har spurt om når kommentarfeltet eventuelt åpner igjen, og etterlyst de nye, bebudede retningslinjene. I den forbindelse er det blitt drøftet hvorvidt man heretter skal forlange at personopplysninger oppgis for å kunne poste leserkommentarer. Tatt i betraktning at personen bak fredagens massemord ikke hadde betenkeligheter med å oppgi navn, er det vanskelig å se […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.