Da personen bak fredagens terroraksjon og massakre var identifisert, gikk det ikke lang tid før en rekke medier understreket at terroristen og massemorderen hadde vært aktiv på document.no. For den som ikke har kjennskap til dette nettstedet lyder det muligens som om vedkommende på et vis preget det, noe han ikke gjorde. Andre spør seg: Aktiv? Hva betyr det?

Det er med ekstrem ulyst problemstillingen undersøkes midt oppe i sjokket og sorgen, men siden denne assosiasjonen har avstedkommet trusler, er det vanskelig å la være.

Breivik var «aktiv» i den forstand at han en periode postet sporadiske leserkommentarer, enten til det redaksjonelle innholdet eller til andre leserkommentarer. Kun i etterpåklokskapens lys kan noe av innholdet påstås å vise en person med voldspotensial.

I tiden fra Document så dagens lys i 2003 til det byttet publiseringsverktøy i november 2010, ble det som tidligere nevnt postet ca. 90.000 leserkommentarer, hvilket betyr et gjennomsnittlig antall av noe over 35 daglige sådanne. Dette gjennomsnittet fremkommer ved at antall leserkommentarer stiger fra null til litt under hundre pr. dag gjennom denne perioden.

I de åtte månedene som er gått siden man skiftet publiseringsverktøy, er det blitt postet noe over 25.000 leserkommentarer, dvs. ca. 100 pr. dag av noe under 2.000 forskjellige personer. Den mest aktive brukeren har postet ca. 1.200 kommentarer i løpet av denne korte tiden, hvilket tilsvarer ca. fem kommentarer pr. dag. Mange andre brukere har hundrevis av kommentarer i samme periode, dvs. at de poster mer enn én gang om dagen.

Tiden mellom Breiviks første og siste leserkommentar er noe over 400 dager. I hele perioden poster han 75 ganger, hvilket i gjennomsnitt er en leserkommentar hver femte eller sjette dag, i den mest aktive perioden ca. en leserkommentar annenhver dag. Det er langt fra å utmerke seg som aktiv.

Etter at Document fikk et moderert diskusjonforum for noen år siden, er leserkommentarer fra ukjente personer blitt lest innen de er blitt publisert. Noen titalls personer er blitt fritatt for moderering. Den siste måneden ble 89% av de innkomne leserkommentarene publisert. Gjennomgang av historikken over upubliserte leserkommentarer viser at personer med klart høyreekstreme oppfatninger har forsøkt å poste uten å oppnå moderators godkjenning. Dette er dog langt fra den vanligste grunnen til sensur av kommentaren, noe som vanligvis skjer pga. svært ubehøvlet språk eller ridning av kjepphester.

Modererte diskusjonsfora av noen størrelse på internett har gjerne det samme dilemmaet: Hvor går grensen for den akseptable ytring? Manipulerende personer med ondt i sinne vil uansett grense ha vært i stand til å formulere seg med tanke på å unngå sensuren. Det skal ikke få skje igjen.