Tavle

Document vokser, og med det øker også antall kommentarer fra leserne. Disse har vært en del av produktet helt siden starten for snart femten år siden, og det er knapt mulig å tenke seg Document uten. Derfor skal de da også forbli lesernes del av nettsiden. Noe annet ville for oss fortone seg like absurd som å gjeninnføre konventikkelplakaten.

Kommentarfeltet er litt som livet selv: strålende på sitt beste, deprimerende på sitt verste. Ofte supplerer leserne med relevante opplysninger, som ikke sjelden er vanskelige å finne ellers, andre ganger handler det om å si sin hjertens mening, kanskje også lufte en viss frustrasjon, atter andre om spøkefulle bemerkninger. Midt oppe i alt det triste som skjer, legges det av og til for dagen befriende humor.

Uten mørke sider er det ikke. Fra tid til annen postes det svært bitre kommentarer, av og til hevngjerrige. Noen er i overkant vulgære eller sjikanerende, andre inneholder kjepphester ridd for tusende gang, eller de kolporterer tankegods vi ikke ønsker å gi en talerstol. Dette er bakgrunnen for at Document i snart ti år har vært et moderert forum.

På få år er antall daglige kommentarer gått fra et par hundre til omtrent ett tusen. Problemet er at denne mengden nå er blitt større enn vi klarer å holde ordentlig tritt med, til tross for at et korps av frivillige gir Documents medarbeidere betydelig avlastning. Documents suksess gjør dessuten at vi drukner i oppgaver.

For å spare oss for arbeid vil vi derfor gjøre et forsøk på reform av kommentarfeltet, som i heldigste fall vil gjøre det enda bedre samtidig.

De som følger godt med, vet at et begrenset antall av kommentatorene har modereringsfritak. Disse er delt ut til personer som etter vår oppfatning skriver sobert og fornuftig, uten å ri kjepphester eller begå overtramp.

Jo flere modereringsfritak vi kunne dele ut, desto bedre ville det være – både for flyten i samtalen og for moderatorenes tilværelse. Når vi har kviet oss for å dele ut mer massivt enn vi gjør, er det fordi litt for mange fra tid til annen avstår fra å holde seg i skinnet. I det siste har vi dessuten hatt mindre tid til å gå kommentarfeltet etter i sømmene for å finne gode kandidater.

Vi vil derfor invitere alle som ønsker et slikt fritak, til å kontakte oss med forespørsel om det. Fritak vil bli delt ut på to betingelser: For det første vil vi vite hvem dere er, selv om dere kan fortsette å kommentere anonymt overfor offentligheten til evig tid. Vi ønsker denne tilliten, også til at vi behandler informasjonen ansvarlig, ikke minst fordi det er vårt omdømme som står på spill. Skriv som om det var et stilnivå dere ville velge under fullt navn. Det øker formodentlig følelsen av moralsk ansvar overfor oss.

For det andre skal dere forplikte dere til ikke å gjøre skam på vårt omdømme. Det innebærer naturligvis at man avstår fra ulovlige ytringer, fra oppfordring til lovbrudd, fra voldsfantasier, fra hevntanker mot politikere, fra sjikane, giftigheter og vulgariteter, fra det å gjøre narr av navn eller andre personlige egenskaper, og fra det å hakke uavbrutt på de samme temaene dag ut og dag inn eller henge seg opp i ørkesløse diskusjoner. Listen er ikke uttømmende, bruk sunn fornuft. Fritak vil bli inndratt en tid ved overtramp.

Den lille ekstra anstrengelsen som følger av å holde seg i tøylene, også ved ikke å poste et urimelig høyt antall kommentarer, oppveies av tilfredsstillelsen ved å slippe å vente på at teksten kommer på. Hvis vi får dette til å fungere, blir Document enda bedre – for alle.

Forespørsler rettes til christian@document.no. Skriv «Modereringsfritak Document» i emnefeltet. Oppgi nick og si hvem dere er. Opplysningene behandles med total diskresjon.

Les også

-
-
-
-
-