Det lar seg ikke gjøre å lage et uttømmende regelsett for nettdebatter, men som generelle retningslinjer er det alltid en god idé å holde seg så langt som mulig til saken, forsøke å holde en respektfull tone og unngå personangrep, vulgariteter, giftigheter og ulovligheter. Det er naturligvis lov å være både syrlig og skarp, men det er jo en fordel om man ikke er veldig kantete absolutt hele tiden.

De aller fleste oppfører seg som ålreite personer og etterlever dette, og normalt slettes da også mindre enn fem prosent av kommentarene som blir postet til Document.

Enda bedre er det hvis man også bestreber seg en smule på å skrive verdifulle bidrag til den offentlige samtalen, gjerne på noenlunde korrekt norsk. Mange på Document gjør dette allerede, hvilket gjør kommentarfeltet vårt til det mest interessante i landet. Likevel kan nok flere debattanter bli bedre på dette punktet.

Debatt er ofte ensbetydende med kritikk, og her bør det som hovedregel gjelde at man sparker oppover.

Personer med mye makt må tåle mer enn folk med liten eller ingen makt. Men det er likevel sak som bør stå i sentrum, og ikke person. Avstå derfor fra å bruke stygge kallenavn også på offentlige personer, særlig de som tilhører vår egen offentlighet, og unngå fokus på utseende eller rene privatsaker. Tøysing og latterliggjøring er naturligvis ikke forbudt, men det finnes et skille mellom lun og giftig humor.

Det er også en god skikk å underbygge veldig harde anklager eller svært oppsiktsvekkende påstander best mulig. Document er hverken en rettssal eller et vitenskapelig tidsskrift, så det er naturligvis lov å komme med påstander som ikke er begrunnet, men et debattinnlegg blir jo bedre hvis det etterstrebes en viss intellektuell standard.

Document har et forhåndsmoderert kommentarfelt, og det betyr at de aller fleste kommentarene blir lest av en moderator før de legges ut – eller slettes. Modereringen skjer nær kontinuerlig fra kl. 8 om morgenen til ca. midnatt, og kun sporadisk eller unntaksvis om natten. Ikke desto mindre kan det også om dagen ta litt før før en kommentar kommer på, for av og til er det mye trafikk, og noen ganger kan en moderator bli distrahert.

Moderatorer begrenser seg ikke bare til å slette kommentarer med klare brudd på elementær debattskikk eller grov desinformasjon, de kan også fjerne innhold som isolert sett er akseptabelt, men som i gjentatte tilfeller oppfattes som irriterende støy.

Dette siste kan være alt fra tematiske kjepphester som enkelte debattanter liker å ri gang etter gang, lange tekstutdrag som er kopiert og limt inn uten at debattanten har tatt seg bryet med å forklare hvorfor det er av interesse for allmennheten, eller rene lenker til tekst, bilder eller video som heller ikke er ledsaget av noen forklaring på hvorfor andre bør se nærmere på dem.

Kommentarfeltet skal heller ikke brukes til å klage på selve modereringen. Hvis man har fått slettet en kommentar, er det som oftest langt mer konstruktivt å spørre seg selv om kommentaren var av interesse for offentligheten.

Vi har ikke ressurser til å gå i dialog med alle som er misfornøyde med modereringen, ikke minst fordi Document drukner i korrespondanse av mange slag. Men hvis man ønsker kontakt, hjelper det hvis man er høflig, presenterer seg med Disqus-ID og forteller hvilken sak det gjelder.

Modereringen skjer raskt, og vil aldri bli helt feilfri (noen ganger trykker man rett og slett på feil tast i vanvare), ei heller blir den hundre prosent konsekvent og millimeter-rettferdig. For selv om moderatorene etterstreber en felles standard, gjør så godt de kan og fra tid til annen konsulterer hverandre, blir standardene likevel tolket av mange forskjellige personer, og magefølelsene kan slå ulikt ut.

Modereringen er likevel essensiell for å sikre debattkvaliteten. Det er et viktig og prisverdig arbeid selv om det i likhet med de fleste andre ting her i verden ikke er perfekt.

Debattanter som har levert gode bidrag over tid uten å gå nevneverdig over streken, kan gis fritak fra moderering. Normalt gis fritak på moderatorenes eget initiativ, men det er også lov å spørre.

Debattanter kan også utestenges midlertidig eller permanent fra Document. Det skjer som oftest hvis man poster grovt uakseptabelt innhold, spam eller svindelforsøk. Men det forekommer også hvis man oppfører seg som en pest og en plage på andre måter, f.eks. ved alltid å mase om de samme tingene, alltid holde en aggressiv tone, operere med flere identiteter, eller åpenbart diskutere på en måte som er egnet til å sabotere debatten.

Det er heller ikke akseptabelt å forsøke å undergrave organisasjonen som bruker nokså betydelige ressurser på å tilby allmennheten en talerstol. Kritiser gjerne Document, også hardt, men ikke misbruk gjestfriheten og ikke piss i brønnen.

Document bruker Disqus til kommentarfeltet, og Disqus har et spam-filter vi ikke styrer som av og til stopper helt akseptable kommentarer. Dette er bare å beklage, men det får vi ikke gjort så mye med, annet enn å sjekke filteret av og til for å se om det har vært overivrig.

Du trenger ikke skrive under fullt navn, men det er fint hvis du gjør det, og om du ikke gjør det, så skriv helst som om det var under fullt navn.

Document planlegger etter hvert å innføre et system der den som vil poste i kommentarfeltet, må identifisere seg overfor oss, selv om vedkommende kan fremstå med pseudonym overfor offentligheten. Det skyldes at kommentarfelter er blitt gjenstand for nokså raffinerte påvirkningskampanjer, der det ikke alltid er autentiske individer eller personer i god tro som står bak en signatur.