Et ofte stilt spørsmål fra presse såvel som privatpersoner er hvorfor Breiviks poster er lagt ut som de er og hvorfor man ikke kan se hvilke artikler de hører til (samt at der finnes mange andre, eldre artikler uten kommentarer). Dette skyldes at Document byttet publiseringsverktøy 24. november 2010, og det viste seg mer problematisk enn ventet å få de rundt 90.000 kommentarene over i ny database. Derfor finnes det ingen kommentarer på artikler som er skrevet før 24. november.

Da Breivik skrev sin siste post på document i oktober 2010, befinner hans 75 innlegg seg følgelig i den gamle databasen. Vi regnet imidlertid med at det ville bli stor etterspørsel etter dem, og å legge dem ut slik var den eneste måten å gjøre dem tilgjengelige på.