En dom i Göta hovrätt opphever den svenske ytringsfrihetsgrunnlovens regelverk for umodererte kommentarfelt. Dommen gjør den enkelte journalist ansvarlig for kommentarene journalistens egen artikkel avstedkommer, også når det gjelder injurier og såkalt hets mot folkegruppe.

Utlåtandet från Göta hovrätt kom redan i april, men uppmärksammas nu av Juridikbloggens Benjamin O J Boman.

– Konsekvensen av hovrättens beslut är att sajter där utomstående direkt kan påverka innehållet, till exempel genom att kommentera artiklar, inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, säger Olle Wilöf, jurist på Journalistförbundet.

– Hovrättens beslut är logiskt. En sajt ska betraktas som en enda databas, och om utomstående personer utanför redaktionen kan påverka innehållet i databasen, faller hela sajten utanför yttrandefrihetsgrundlagen, säger Olle Wilöf.

Store medier som Dagens Nyheter og Aftonbladet har innloggingskrav for sine kommentarfelt, men de forhåndsmodererer ikke. Dommen betyr at slike kommentarfelt ikke omfattes av den svenske loven om ytringsfrihet. Følgen er at hver enkelt journalist som jobber for avisen/nettsiden står ansvarlig for sitt eget materiale og de kommentarene det avstedkommer:

– Brottsbalken gäller. Reportrar kan dömas för bland annat hets mot folkgrupp eller förtal för artiklar som publiceras i nättidningar där det finns omodererade kommentarer, säger Olle Wilöf.

Hovrättsbeslutet handlar om prövningstillstånd för ett överklagande av en av två domar i Linköpings tingsrätt i ett fall som Journalisten skrivit om tidigare. En privatperson blev kallad en ”rejäler hasch pundare” i en kommentar på bloggen Juridikfronten, samt blev i bloggen utpekad som nazist.

Tingsrätten ansåg att kommentaren utgjorde förtal men att blogginnehavaren inte var ansvarig, utan att kommentarsfältet skulle betraktas som en egen databas, skild från själva bloggen. Tingsrätten drog också slutsatsen att det redaktionella innehållet i bloggen föll under yttrandefrihetsgrundlagen och att frågan om förtal rörande utpekandet av privatpersonen som nazist därför låg utanför tingsrättens domvärjo.

Göta hovrätt gör motsatt bedömning och anser att kommentarer inte utgör en egen databas, skild från det redaktionella materialet på bloggen, och att det redaktionella materialet därför inte skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen.

”Enligt hovrätten har det således inte varit möjligt att släppa in omodererade kommentatorer på webbplatsen och ändå bibehålla grundlagsskyddet för det redaktionella materialet på bloggen”, skriver hovrätten i protokollet.

Yttrandefrihetskommittén föreslog förra året en grundlagsändring som innebär att grundlagen inte ska gälla för de delar av en databas i vilka innehållet kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten eller någon som handlar på uppdrag av denne.

Syftet är att klargöra att grundlagsskyddet inte faller bort för hela sajten bara för att vissa delar innehåller material som kan påverkas av någon annan än den som driver verksamheten.

Men någon lagändring kan inte bli aktuell förrän tidigast efter valet 2014, eftersom ändringar av grundlagen kräver två riskdagsbeslut med mellanliggande val.

Journalisten.se: Reportrar ansvariga vid förtal