Samspillet mellom aktivister og myndigheter gjør at kritiske stemmer "tystas" i dagens Sverige. Bare det at en forsker behandler et følsomt tema som innvandring på en annen måte enn den politisk korrekte, gjør at man kan sette i gang en kampanje mot ham. Hvis han ønsker å holde et foredrag i et bibliotek, kan ledelsen si at beklageligvis går det "inte". - Vi vil icke ha bråk. Så er det bare å "bråke" og stemmene "tystas". Det er hva man kaller heckler's vote i praksis.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-