Diskret på plastomslaget fra Trønderkylling AS i Levanger kommune har det lenge stått en fremmedartet, kort arabisk tekst som ingen trøndere har skjønt noe av.

Det dreier seg om en fremmedspråklig kulturimpuls og en religiøst betinget ritual-ingrediens i det trønderske kjøkken, kalt ”halal”. Ordet står kun på arabisk på plastomslaget. Med andre ord, om en trønder skulle falle for halal vet han ikke at det eksisterer.

Og nå søker NAV etter en kyndig halal-slakter, som i følge annonseteksten er ”stabil og stødig” og som helt samtidig bidrar til ”positivt miljø på arbeidsplassen, som kan foreta slakting av kylling iht islamske forskrifter.”

Ytterøykylling AS i Levanger i Nord-Trøndelag profilerer seg nå sterkt på kortreist mat, og siden kulturene har kommet så uendelig mye nærmere er reisen formodentlig kort også til ulike religiøse ritualer. Hvordan slik halal-slakting egentlig foregår skal vi ikke fortelle her, men Documents lesere står selvsagt fritt til å søke. Byen Levanger, med sin Halssteinborg som er i overkant av 2000 år gammel, har i dag om lag 80% av sine kafeer og restauranter drevet av våre nye landsmenn i pizza-bransjen, så det at man skal slakte etter islamske forskrifter på Ytterøy midt i Trondheimsfjorden bør egentlig ikke komme som et sjokk.

På vår side, og med en viss omsut for urtrøndere, får vi i all beskjedenhet – stadig med tanke på mangfoldet – håpe at også norsk slaktemåte blir tillatt enda noen år.

Roy Vega

Her, lenken til NAV-annonsen som søker etter Halal-slakter:
https://www.nav.no/stillinger/stilling?sort=akt&rpp=20&p=0&ID=2633126&l1=62885&rv=l&&sp=0&search=true