Historien om elektrikeren Colin Atkinson som risikerer oppsigelse for å ha et lite kors i vinduet på arbeidsbilen, er bare en i rekken av kristenfiendtlige handlinger.

Som regel er det en stor offentlig eller halvoffentlig organisasjon det handler om, der enkeltpersoner har stort spillerom til å utfolde sine politisk korrekte holdninger, og instituere et regime, som ligger langt utenfor det organisasjonens mandat tilsier. I dette tilfelle en statsstøttet boligorganisasjon.

Elektrikeren har hatt korset på bilens dashbord i mange år. Alle har sett eller visst om det. Typisk nok var det et anonymt brev som utløste heksejakten.

Det politisk korrekte samfunn er et angiversamfunn.

Målet for heksejakten er korset og kristendommen. Det politisk korrekte tåler ikke korset. Det er et symbol på en motstand, et bevis på at man ikke vil underkaste seg.

Selvfølgelig handler dette om islamisering. Det politisk korrekte er ideologien som bereder grunnen for islamisering av samfunnet. Typisk nok har ikke mangfoldskoordinatoren noe imot burka i tjenesten.