Sakset/Fra hofta

I en rekke tyske byer har folk en tid tatt til gatene på mandager for å demonstrere mot islamisering og for en strengere asylpolitikk. Arrangementene har vært fredelige, og den ikke-voldelige linjen går også frem blant parolene.

Til tross for at disse demonstrasjonene arrangeres av en organisasjon som for bare uker siden ikke fantes, og de færreste vet så mye om, ser Tysklands establishment ut til å reagere på politisk korrekt autopilot mot ethvert initiativ i denne retningen, også fredelige sådanne.

Ukemagasinet Der Spiegel har i dag publisert en artikkel med informasjon om Pegida, denne nye bevegelsen, som i noen grad er preget av den samme holdningen.

Fenomenet har fått overraskende stor spredning på kort tid:

I ukevis har den høyrepopulistiske organisasjonen Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dvs. Patriotiske europeere mot islamisering av Aftenlandet, som i Tyskland er synonymt med Vesten) holdt demonstrasjoner i Dresden. Sist mandag fant det åttende arrangementet sted, hvor omlag 10.000 islamfiender deltok. Tendensen er økende, og i Tyskland finnes det nå flere avleggere: i Düsseldorf, Bochum, Bonn, München, Würzburg, Rostock og Kassel, samt i Ostfriesland.

Artikkelen nevner at Pegidas grunnlegger Lutz Bachmann er straffedømt blant annet for legemsbeskadigelse, men at organisasjonen vil holde avstand til Hogesa, hooligans mot salafisme, som havnet i sammenstøt med politiet under en demontrasjon i Köln i slutten av oktober.

Vel så interessante er kanskje Bachmanns beveggrunner:

Han grunnla organisasjonen i begynnelsen av oktober som en reaksjon på gateslagene mellom kurdere og salafister i Hamburg og Celle.

Og bevegelsens mål:

Pegida går blant annet inn for en skjerping av asyllovgivningen, og motsetter seg det den oppfatter som en nært forestående spredning av islamismen i Tyskland.

Der Spiegel spør seg omtrent hvor på høyresiden av det politiske spekteret Pegida hører hjemme:

Protestbevegelsen i Dresden fremhever at den er borgerlig. Det er Thilo Sarrazin-leserne og AfD-velgerne som går i gatene i Sachsen. På deres bannere finnes det ingen platte slagord, men for eksempel sitater av Dresdens bysbarn Erich Kästner: «Skylden for alle dumhetene som begås, ligger ikke bare hos de som begår dem, men også hos de som ikke forhindrer dem.»

Demonstrantene i Dresden understreker at de ikke er imot islam, men islamisering og radikal islamisme. Pegidas initiativtagere forklarer ikke hvor de trekker linjen. De gjør det ellers veldig enkelt for seg: «Radikale islamister utgjør ingen rase, så vi er ikke rasister,» forkynte Pegidas grunnlegger Bachmann. Videre: «Vi elsker nasjonen vår, men vi er ikke sosialister, altså vi er heller ikke nazister.»

Ikke desto mindre er det noen som ser sitt snitt til å stikke hodet frem:

Det lar seg imidlertid ikke bestride at høyreekstremister og nynazister deltar i demonstrasjonene. I Dresden skal det i øyeblikket være rundt 150 av dem.

Den politiske reaksjonen er forbausende avvisende, og på grensen til det anti-demokratiske, enda demonstrasjonene utvilsomt gir uttrykk for legitime politiske oppfatninger som nok har stor folkelig tilslutning.

Justisminister Heiko Maas (SPD) krever en allianse av alle partier mot Pegida .»Selv i den politiske meningsbrytningen finnes det grenser. Alle politiske partier bør ta klart avstand fra disse protestene,» sier Maas til Spiegel Online. «Når mennesker som har mistet alt og kommet til oss for å få hjelp, tynges av en fremmedfiendtlig stemning, kan vi ikke være tause.»

Andre uttrykker seg i beslektede ordelag, og slår populister i hartkorn med ekstremister:

«Med fremmedfiendtlig hets og islamfiendtlig agitasjon nærer initiativtagerne fordommer og frykt,» sier innenriksministerkonferansens formann Ralf Jäger (SPD), til Neuen Osnabrücker Zeitung. Det bekymrer ham at «høyrepopulister og høyreekstremister» lager en så aggressiv stemning.

Selv en representant for den moderate høyresiden, hvor mange av velgerne vil nære sympati for Pegida så lenge de holder sin sti ren, prøver nærmest å skremme folk bort fra bevegelsen:

CDUs talsmann for indre anliggender Wolfgang Bosbach advarer i avisen mot å delta i Pegidas demonstrasjoner: Enhver kan demonstrere for eller mot noe, men ingen bør «la seg utnytte for ekstreme politiske formål som de selv ikke er enige i.» Bosbach krever også en bedre avklaring av demonstrasjonenes virkelig hensikt. Organisatorene går målrettet mot «forankringen av radikale synspunkter i hjertet av samfunnet».

Det hele minner litt om det svenske establishments holdning til Sverigedemokratene, om enn den ikke har helt de samme overtoner av angstbitende moralisme.

Tilsynelatende er heller ikke den tyske politiske klassen i stand til å forholde seg kjølig og normalt til et fenomen som er demokratisk og representerer en reell politisk strømning blant vanlige mennesker. Den blir ikke borte av å hente frem de verbale bombene i den politiske korrekthetens arsenal.

 

Pegida: Was steckt hinter den neuen Montagsdemos?