Nytt

Tyske medier var ekstatiske: Anti-Pegida-demonstrasjoner i byer som Stuttgart, Köln, Hamburg og Berlin samlet titusener. Det offisielle Tyskland mobiliserer mot Pegida, med forbundskansleren i spissen.

Mandag var hun igjen frempå, like før tilhengere og motstandere skulle marsjere:

«We have to show the flag and say that right-wing extremism, xenophobia and anti-Semitism can nowhere find a place in our society.»

Forbundskansleren stiller seg her i spissen for en kampanje mot mennesker som ikke har gjort annet enn å beskytte seg av demonstrasjonsretten, med fredelige midler. Det de krever er lovregulering av asyltilstrømmingen og tilbakesending av de som får avslag. Samtidig er de mot islamisering av Tyskland.

Dette gjør at tyske medier konsekvent kaller dem islamfiender. Ikke islamistfiendtlig, hvilket ville være nærmere sannheten, men islamfiender. Mediene viser at de ønsker å fremstille Dresden-demonstrantene i mest mulig negativt lys.

Denne brennmerkingen kan ikke unnlate å gå inn på Pegida-demonstrantene:

Pegida organiser Kathrin Oertel responded in a speech at the rally in Dresden. She said that there was «political repression» in Germany once again.

«Or how would you see it when we are insulted or called racists or Nazis openly by all the political mainstream parties and media for our justified criticism of Germany’s asylum seeker policies and the non-existent immigration policy?»

Mobilisering

Mandag deltok hele establishmentet: fra kirken, statsråder, politi, Volkswagen, Semperoperaen, kommunale myndigheter i kampanjen mot Pegida: Offentlige bygninger ble mørklagt. I Berlin blokkerte svartkledte autonome de 300 Bärgida – navnet på Pegida i Berlin – som ønsket å marsjere og politiet lot være å hjelpe dem, angivelig fordi det fantes barn i mengden. Slik kunne de autonome vise hvem som var gatas parlament.

Germany-lights-Out_3154950b

I Köln hyllet politisjefen anti-Pegida-demoen og kalte Pegida for rasister. Politipresident Wolfgang Albers lot bekjentgjøre:

Über den Vorschlag des Erzbischofs Woelki und des Domprobstes Feldhoff, den Dom während der Demonstration nicht zu beleuchten, freue ich mich sehr! Licht aus für Rassisten ist eine kreative, gewaltfreie Aktion, um sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit zu positionieren!”

Over forslaget til erkebiskope Woelki og domprost Feldhoff, om å mørklegge domen under demonstrasjonen, gleder jeg meg stort! Å skru av lyset  mot rasister er en kreativ, voldsfri aksjon, for klart å vise seg mot fremmedfiendtlighet.

Politi for hvem?

Hvis man nå tenker seg at politipresidenten også er politileder for Pegida-folkene, som også hadde rett til å demonstrere, hvor klok er slike uttalelser? Eller er han politileder bare for den anstendige del av befolkningen?

Var det slik at denne voldsomme mobiliseringen fikk Pegida til å stille seg i skammekroken, slik man åpenbart håpet? I flere byer, som Berlin, ble det ikke noen marsj på Pegida. Men i Dresden var de flere enn noengang: 18.000 sier politiet. Det var det flere medier som ikke ville rapportere: Bare 10.000 meldte Deutsche Welle triumferende.

Nach Polizeiangaben beteiligen sich rund 18 000 Demonstranten an dem Pegida-Aufzug. Bei der bislang größten Pegida-Demo hatte es vor Weihnachten 17 500 Teilnehmer gegeben.

Bare 5.000 deltok i motdemonstrasjonen (3000 sier BBC). Pegida hadde klar overvekt. Hva om det hadde vært omvendt. Ville 1.000 politi vært nok til å hindre at de anstendige gikk løs på de som ikke vil bøye seg?

Stormtroppene – hvem bruker vold?

I alle byene i Vest – det er der det finnes flest anstendige – får Gutmenschen assistanse av de svartkledte og maskerte, som mener Pegida og all dets vesen skal fjernes fra gatene. Med makt. De var til stede i både Berlin og i Köln, der de også gikk fysisk til verks, men med mindre hell enn i Berlin.

De autonome og venstremilitante har hittil eid gatene og de anstendige har latt dem gjøre det. De har en stilltiende allianse. I Dresden har det på kort tid dukket opp en bevegelse som samler 18.000 mennesker. De lar seg ikke jage.

Hva vil Angela Merkel gjøre med det? Hun er også Pegida-folkenes statsminister. Eller? Vil hun bare være de anstendiges?

Slik ser det ut.

Hva følger?

Hvor mange Pegida-tilhengere finnes det? Langt flere enn de 18.000 i Dresden. Hvert 8. velger ville gått ut på gaten hvis det var en Pegida i nærheten, viste en ny måling. 29 prosent mener demonstrasjonene er berettiget, at Tyskland trenger en debatt om innvandringen.

Hvordan er det med dømmekraften til en statsminister som i sin nyttårstale sier at disse menneskene har hjerter som er iskalde og fulle av hat?

En politiker må tenke: Hva skjer rundt neste sving. Tyskland har også mange hundre krigere i Syria. Hva skjer om de tar krigen hjem til Tyskland. Hva vil utslagene være i befolkningen? Vil Merkel og hennes kohorter fremdeles ønske flyktningene velkomne og brennmerke kritikerne? Hva med de pressede kommunene når 200.000 flyktninger skal bosettes. I Bayern har man reist telt for å få plass til alle.

Eksorsisme?

Hva er de anstendiges mobilisering uttrykk for? En besvergelse? En benektelse av virkeligheten? I så fall en fortrengning som går på bekostning av andre menneskers integritet. Brandenburger Tor i mørke, Kölnerdomen i mørke. Det er sterke symbolske uttrykk.

La mørket følge Pegida, er parolen, og biskoper og politisjefer synes det er glimrende.

Har de tenkt over hva denne demoniseringen gjør med menneskene som kan ha gode hensikter? Kan de tenke seg godt nok om til å fatte at selv de beste hensikter kan føre galt av sted? At deres generøsitet gjelder mennesker de ikke kjenner, mens de ikke har noen toleranse eller generøsitet for landsmenn og kvinner med en annen oppfatning. Hvor ekte og troverdig, hvor bærekraftig er denne toleransen?

anti-pegiida.berlin

I Berlin vaiet også hakekorsene. Riktignok med en strek over. Det er rart med det kjente, den tilbakelagte ondskapen, den kan man bruke mot de man ikke liker. Det er verre med den som ligger foran oss.