Den katolske kirken avholder i disse dager en synode i Roma om situasjonen for de kristne i Midtøsten, en begivenhet som er omtalt i detalj av Sandro Magister. Man kan ikke si at de geistlige har for vane å ta bladet fra munnen i slike sammenhenger, men et unntak må denne gangen gjøres for den libanesiske biskop Raboula Antoine Beylouni, som fra synodens talerstol i dag lot falle følgende kommentar:

Koranen gir muslimene lov til å underslå sannheten for kristne, samt å tale og handle i kontrast med det de mener og tror. Koranen gir muslimene rett til å dømme de kristne og drepe dem i jihad, i hellig krig. Den gir ordre til å påtvinge religionen med makt, med sverdet. Muslimene anerkjenner derfor ikke religionsfriheten, hverken for seg selv eller for andre. Det er således ikke overraskende å se at de arabiske og muslimske landene nekter å innføre alle menneskerettighetene vedtatt av FN.

To av temaene for synoden er den kolossale utvandringen av kristne fra regionen og nødvendigheten av fornyet misjon blant muslimer, noe som vanligvis omtales med den aller største forsiktighet på ledende katolsk hold. Det ligger i luften at disse emnene er nært beslektet med det som med en eufemisme kalles «vanskelighetene» i relasjonene mellom muslimer og kristne, en omstendighet hvis skadevirkninger ikke overraskende søkes dempet gjennom såkalt dialog. Beylouni har i den sammenheng foreslått at man i synodens sluttdokument refererer til en av disse vanskelighetene, som ifølge den libanesiske biskopen består i at:

Koranen innprenter i muslimene en stolthet over å tilhøre den eneste sanne og komplette religionen. Muslimene tilhører den privilegerte nasjonen som taler Guds språk, arabisk. Derfor går de til dialogen med en følelse av overhøyhet og en visshet om seier.

Det skal i slike sammenhenger godt gjøres å lage et sluttdokument alle er enige i med mindre det utvannes inntil det nær meningsløse. Det er ingen tvil om hvor Ratzinger står i denne striden, men det gjenstår å se hvor langt han kan strekke seg som pave uten å risikere ytterligere politisk splittelse internt i kirken.

Corriere della Sera: Il vescovo libanese: «Il Corano ordina di imporre la religione con la spada»