Justisdepartementet vil innføre bo- og meldeplikt på mottak for visse grupper av asylsøkere, med mulighet for fengsling ved brudd på meldeplikten. I dag velger flere asylsøkere å bo privat fremfor i mottak, og per 1. oktober hadde 386 personer innen de aktuelle gruppene forsvunnet:

– Bakgrunnen for at vi vurderer dette er at vi fra tid til annen får tilbakemeldinger fra politiet om at de bruker mye tid på å uttransportere asylsøkere med Dublin-saker, sier statssekretær Pål Lønseth (AP) i Justisdepartementet til Klassekampen.

– Vi ønsker effektive retur ordninger, og et helhetlig arbeid. Derfor vurderer vi også andre grupper enn bare Dublin-saker, legger han til.

Det er ikke vanskeligere å forsvinne fra et mottak enn fra et privat bosted, mener Lønseth.

– Brudd på meldeplikt og opphold på et bestemt sted vil føre til frihetsberøvelse som sanksjon, sier han.

Gruppene det dreier seg om er asylsøkere fra land som som regel får avslag og derfor søker om opphold i Norge etter regelen om vedtak innen tre uker, søkere med såkalt grunnløs søknad som må behandles innen 48-timer samt asylsøkere og/eller enslige mindreårige som har søkt om asyl i et annet europeisk land og derfor går under Dublin-avtalen.

I fjor var det totalt 4854 asylsøkere med saker som falt inn i disse gruppene. Av disse bodde 3866 asylsøkere i mottak da vedtaket på deres sak ble gjort. Rundt 280 personer bodde privat. Flertallet av disse var Dublin-saker. Mens 515 asylsøkere hadde forsvunnet da vedtaket ble fattet på deres sak i fjor. Flertallet av disse er også Dublin-saker. Dette ifølge tall fra UDI. Per 1.oktober i år er det 2970 asylsøkere med saker som faller innenfor de prosdyrene som byråkratene ser på. Av disse er 2291 i mottak når beslutning blir tatt i år. Flertallet har Dublin-sak lik i fjor, 186 bor privat og 368 personer har forsvunnet når vedtaket fattes. Trenden er den samme som i fjor, de med Dublin-saker forsvinner oftest. Tallene kan gi Justisdepartementet en pekepinn på hvor dyrt det kan bli om disse skal pålegges å bo i mottak.

Klassekampen: Ønsker asylmeldeplikt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂