Justisdepartementet har sendt ut et forslag på høring som vil gi myndighetene adgang til å øve en viss kontroll med asylsøkere som har fått avslag.

– Vi vil senke terskelen for å fengsle asylsøkere der vi har grunn til å tro at de har kommet med feilaktige opplysninger eller kan være en grunnleggende fare for rikets sikkerhet, sier statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet til VG Nett.

Men ser man nærmere på forslagene er de betingede, og forsiktige: politiet kan pålegge noen meldeplikt og opphold på et bestemt sted. Hvem skal kontrollere at de gjør det? Hva skjer med de som bryter regelen? Finnes det ressurser til å finne dem? Svarene er trolig nei. Det krever altfor store ressurser.

Det er merkelig at myndighetenes premiss hele tiden er at asylsøkere med avslag skal ha bevegelsesfrihet på norsk jord etter at de er erklært uønsket. Det er selvmotsigende, og en invitt til å forsøke å bli.

Men myndighetene tør av en eller annen grunn ikke foreslå det logiske skritt – internering.

Det burde være det obligatoriske, så kunne man heller ha unntak for mennesker som samarbeidet, men som ikke kan returneres. Nå er det omvendt.

I forhold til asylsøkere og personer med ulovlig opphold som begår kriminalitet, foreslås det at det skal kunne pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted.

Dersom pålegget ikke overholdes, vil vedkommende kunne bli frihetsberøvet inntil asylsaken eller utvisningssaken er endelig avgjort.

I tilfeller med kriminalitet av et visst alvor, vil det bli adgang til å kreve frihetsberøvelse uten at det alltid vil være nødvendig å først forsøke med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted.

De foreslåtte reglene vil videre gjøre det enklere for politiet å få beslutning fra retten i saker om fengsling på grunn av unndragelsesfare eller mistanke om falsk identitet.

Det vil bli adgang for politiet til å holde personer pågrepet i inntil 3 dager før vedkommende må fremstilles for retten for eventuell videre varetekt. I dag skal fremstilling for retten som utgangspunkt skje senest dagen etter pågripelse.

Her er det for mange hvis. Hva hjelper det om politiet kan holde en person i tre dager i stedet for én, hvis de likevel må la ham gå?

Det at myndighetene innvilger asylsøkere med avslag full bevegelsesfrihet betyr at politiet må bruke store ressurser på å følge opp de som bryter loven.

Det er en prioritering som er helt uforståelig ut fra en rimelighetsbetraktning.

Storberget senker terskelen for fengsling av asylsøkere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂