Polititets utlendingsenhet mener det oppholder seg 6.000-8.000 asylsøkere med avslag i Norge. Bare 5 % benytter seg av ventemottakene. Per Willy Amundsen mener det virkelige tallet på dem som oppholder seg illegalt i landet er 30.000.

En NTNU-rapport indikerer at Amundsens tall er nærmere sannheten, hvis man snakker om illegale generelt, ikke bare de med endelig avslag.

En fersk NTNU-rapport viser imidlertid at mørketallene er store. I desember i fjor bodde opptil 15.000 avviste asylsøkere utenfor mottak, mens 4300 med utreiseplikt oppholdt seg i vanlige asylmottak. Rapporten konkluderer dessuten med at ventemottak ikke gjør at flere avviste asylsøkere returnerer til hjemlandet. Istedenfor å takke ja til et passiviserende minimumstilbud på mottakene, velger avviste asylsøkere å leve utenfor systemet med hjelp fra nettverk, illegalt arbeid og i noen tilfeller kriminalitet, slår rapporten fast.

Aftenposten spør: Hvorfor lar de seg ikke returnere?

Noen vil ikke og har oppgitt falsk identitet. Man vet ikke hvem de er eller hvor de kommer fra.

Noen land nekter å ta imot, som Iran. Her skal det være muligheter for en viss bevegelse, ifølge Aftenposten. Noe annet er at norske myndigheter ikke alltid tar forfølgelsesfaren alvorlig.

Visse land er det vanskelig å få svar fra. Som Somalia og Eritrea.

For å kunne uttransportere noen må politiet:

1. Vite hvor vedkommende oppholder seg
2. Få bekreftet identiteten hos hjemlandets myndigheter
3. Hjemlandet må være villig til å ta imot vedkommende.

Allerede på første punkt svikter det, når myndighetene lar asylsøkere med avslag leve fritt. Politiet har ikke og vil aldri få ressurser store nok til å oppspore dem.

Opptil 8.000 oppholder seg ulovlig i Norge

Norge får ikke sendt ut mange nok

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂