SV jubler etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ga partiet gjennomslag for kravet om at Norge må stanse alle returer av asylsøkere til Hellas. Stortingsrepresentant Heikki Holmås betegner det som en seier for SV internt i regjeringen at Utlendingsnemda (UNE) følger oppfordringen fra EMD.

– Dette er en seier for alle som jobber for menneskerettigheter. Det må være en vekker for Utlendingsnemnda å få kjeft fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for at vi helt tangerer linjen for menneskerettighetene, sier Holmås.


– Jeg er veldig fornøyd med dette. FN har påpekt de uholdbare forholdene i Hellas lenge. Alle må innrømme at SV hadde rett i at innstrammingene går for langt når vi får kjeft av menneskerettighetsdomstolen, sier SV-representanten.

Forrige gang norske myndigheter stanset returer til Hellas (i 2008), førte dette til en økning i antallet asylsøkere til Norge. I følge statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet vil også det nye vedtaket ha en viss tiltrekningseffekt.

På norske mottak bor det i dag mellom 250 og 300 asylsøkere som allerede er registrert som asylsøkere i Hellas. Disse vil nå få bli i landet inntil videre, og vil sannsynligvis få sine søknader om asyl behandlet i Norge.

Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer på UNE-vedtaket.

– Det er det samme som å gi en blankofullmakt til alle som søker asyl fra Hellas. Der er det 300.000 asylsøkere som gjerne vil benytte seg av muligheten til å søke asyl i Norge.

– Da risikerer vi enorme asylsøkertall og en situasjon som kommer helt ut av kontroll, sier Amundsen.

Justisdepartementet mener imidlertid at Amundsen overdriver konsekvensene.

Hvilken effekt stansen i retur får, er i følge Jan-Paul Brekke ved Institutt for Samfunnsforskning avhengig av hva andre land gjør. Dersom flere land som omfattes av Dublin-avtalen stanser retur av asylsøkere til Hellas, vil effekten være mindre enn om Norge opptrer alene, sier han til Aftenposten. Så langt har både Storbritannia, Irland, Nederland og Danmark stanset returer til Hellas.

Aftenposten: SV-jubel for asylseier

Aftenposten: – Hellas-vedtak vil ha «tiltrekkingseffekt»