I det pågående ordskiftet om grunnlovsrevisjonen mener tilhengerne at en innlemmelse av ”nye” menneskeretter i Grunnloven ikke vil forandre rettstilstanden, mens motstandere av revisjonen mener at det vil føre til en slik endring. Ja-siden bruker mangel på endring som argument for revisjonen, slik jussprofessor Fredrik Sejersteds har tatt til orde for (Aftenposten 19. mars) . […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.