Lederen av Stortingets menneskerettsutvalg, Inge Lønning, har etterlyst diskusjon om utvalgets arbeid med å innlemme menneskeretter i Grunnloven. I «menneskerettsstormakten» Norge har det til nå vært heller smått med ordskifte om utvalgets forslag som skal legges fram neste år i tilknytning til grunnlovsjubileet i 2014. Men i siste nummer av Nytt norsk Tidsskrift drøftes problemstillingen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.