Klimarettssaken mot staten er et angrep på den nasjonale, økonomiske selvråderetten. Ved å sette individuelle rettigheter over staten og folkevalgtes styringsrett over ressursene, oppheves fundamentet for all politikk: Fordeling og prioritering.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.