Oslo tingrett har satt en midlertidig stopper for jakten i ulvesonen denne vinteren. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er uenig og ber om et snarlig rettsmøte.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier Eide i en pressemelding.

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt, slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

Håper retten snur

I kjennelsen fra 27. desember ga Oslo tingrett organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold i ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Avgjørelsen gjør at ulvejakten inne i ulvesonen ikke kan starte som planlagt 1. januar. Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.

Klima- og miljødepartementet håper på sin side at de muntlige forhandlingene vil føre til at retten likevel gir staten medhold og at den midlertidige avgjørelsen dermed endres før utløpet av fellingsperioden.

Ønsker ikke flere rettsrunder

Det gjør ikke Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr. Organisasjonene pustet lettet ut da tingretten fastslo at staten legger feil rettsanvendelse til grunn for å skyte det de understreker er kritisk truede ulver.

– Det er på tide at myndighetene innser at loven og Bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», og vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder, sier leder Siri Martinsen i Noah – for dyrs rettigheter i en pressemelding.

– De bør vente til høyesterettssaken neste vår og ikke prøve å presse igjennom mest mulig skyting av truede dyr, sier hun videre.

Ugyldig

Bakgrunnen for ønsket om midlertidig forføyning er at organisasjonene mener det er en stor fare for at vedtaket blir kjent ugyldig. De viser til at Borgarting lagmannsrett kom til den konklusjonen om et lignende vedtak, og det er denne saken som skal opp for Høyesterett våren neste år.

– Oslo tingrett mener statens vedtak av i år også er ugyldig, når denne rettsoppfatningen legges til grunn, konstaterer Martinsen.

I kjennelsen viser Oslo tingrett blant annet til at begrunnelsen for fellingsvedtaket synes å være basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldsloven. Dermed er den ugyldig, mener tingretten.

– Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmål, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Retten kan ikke se at naturmangfoldloven paragraf 18 andre ledd får en slik konsekvens. Saksøkernes hovedkrav er dermed sannsynliggjort, skriver tingretten.

Hel flokk skal felles

Rett før jul ble det klart at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, sa Eide da vedtaket ble opprettholdt.

– Syltynn begrunnelse

Både Venstre og regjeringens budsjettpartner SV reagerte kraftig da regjeringens vedtak ble kjent like før jul.

– Vi kan ikke fortsette med en forvaltning av ulv som ikke tar naturmangfoldet på alvor. Dette håper jeg regjeringen tar på alvor og derfor snur i denne saken, sa Birgit Oline Kjerstad, naturpolitisk talsperson i SV.

Venstres Ola Elvestuen kalte vedtaket forkastelig og regjeringen den mest rovdyrfiendtlige vi har hatt siden ulven ble fredet i 1973.

– Det er bra og kan ikke være overraskende for noen at Oslo tingrett fastslår at regjeringens syltynne, oppkonstruerte begrunnelse for å skyte tre flokker med ulv innenfor ulvesonen bryter med norsk lov og forpliktelsene etter Bernkonvensjonen, sier Elvestuen til NTB etter tirsdagens kjennelse.

– Nå må vi forvente at Ap-/Sp-regjeringen snart lærer av dette, og legger om politikken i stedet for å forsette sin rovviltfiendtlige kamp mot tydelige rettsavgjørelser, sier han.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.