Oslo tinghus. Foto: Hanne Tolg / Document.

Oslo tingrett slår fast at tillatelsene til tre norske oljeprosjekter var ugyldige fordi staten innvilget dem uten at regjeringen hadde utredet konsekvensene for klimaet i tråd med en tidligere høyesterettsdom.

Domstolens kjennelse kommer etter at Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte Energi­departementet for å ha gitt ulovlig tillatelse til prosjektene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil, og retten har gitt de to organisasjonene medhold på alle punkter, skriver VG.

Staten dømmes til å betale en erstatning og saksomkostninger for 3.260.000 kroner til Natur og Ungdom og Greenpeace.

Klima­aktivistene fant rettslig grunnlag for sitt søksmål i en tidligere høyesterettsdom:

Bakgrunnen for dommen er at Høyesterett i 2020 bestemte at regjeringen må undersøke hvilke konsekvenser utslippene fra olje og gass vil få for klima, før de gir tillatelse til å utvinne nye oljefunn. Det har ikke regjeringen gjort.

Historikken i saken viser hvordan staten snubler i egne klimaben når klima­ideologien får fotfeste i statsmaktene.

Regjeringen har naturligvis ingen mulighet til å undersøke konsekvensene for klimaet av et norsk oljeprosjekt, men må i det minste late som og innhente et bort­forklarende bestillings­verk av en undersøkelse for at alt skal være formelt i orden. Hva annet har man Rystad for?

Aktivistene forventer naturlig nok at dommen får umiddelbare konsekvenser:

– Er det rimelig å forvente at staten vil stanse produksjon og utbygging dersom de anker saken?

– Vi regner med at staten følger opp en usedvanlig god og grundig dom fra tingretten.

Fosen-saken har imidlertid knesatt det prinsippet at regjeringen selv avgjør hvilke retts­avgjørelser den respekterer, og her står inntekter fra mange hundre millioner fat olje på spill.

De rødgrønne er ikke uventet glade for dommen.

– Dette er en historisk jubeldag i norsk klimakamp! Hurra for Greenpeace og Natur og Ungdom som med dette har bevist at norsk olje­politikk er ulovlig, sier partileder i Miljøpartiet de Grønne (MdG), Arild Hermstad.

SVs Lars Haltbrekken istemmer:

– Tiden hvor regjeringen kan fortsette sin klima­fiendtlige olje­aktivitet er forbi. Nå kan ikke regjeringen lenger drive tut og kjør i olje­politikken, uten å ta hensyn til klimaet, sier Haltbrekken.

Mens «det grønne skiftet» blir stadig mer skadeskutt ute i Europa, uten noen gang å ha gjort seg gjeldende utenfor Vesten, dundrer det norske klimatoget ufortrødent videre. For en olje­produserende nasjon blir det kinkig.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.