Norsk olje kan redusere globale utslipp, konkluderer analyseselskapet Rystad Energy i en ny rapport. Dette er i sterk motsetning til FNs klimapanel IPCC, som mener alle oljeprosjekter må stanses hvis klimamålene skal nås.

Rapporten fra Rystad Energy er bestlit av Olje- og energidepartementet og vil «bli brukt som en del av faktagrunnlaget ved behandlinger av utbyggingsplaner framover», skriver NRK.

Både Solberg-regjeringen og etterfølgerne under Støre har vært tilhengere av nye prosjekter i Barentshavet, og 70 milliarder investeres i Johan Castberg, som etter planen skal være i produksjon i løpet av 2024.

Såkalte klimaforskere er kritiske og mener oljeproduksjonen må avvikles for å unngå klimakatastrofe.

– Å øke produksjonen av fossil energi vil kun gjøre ting verre. Det er tid for å slutte å skade planeten vår, og investere i de rikelig tilgjengelige fornybare kildene rundt oss, sa António Guterres i april i fjor, etter at IPCC kom med sin tredje delrapport.

Natur og Ungdom mener Rystad-rapportens konklusjon er som bestilt, men statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) er uenig.

– Det er den jo ikke. Vi har hatt en utlysning av dette oppdraget, så ble Rystad Energy valgt. De er et av Norge og verdens største og mest profesjonelle analysebyrå på disse spørsmålene. Så jeg oppfatter at dette er en seriøs analyse.

Rystad mener at norsk gassproduksjon vil redusere bruken av kull, som er langt mer forurensende.

«Det er og vil fortsette å være et betydelig potensial for å redusere globale utslipp ved å bytte ut kull med gass, særlig i LNG-importerende land som også bruker kull».

Det hjelper heller ikke å redusere tilbudssiden av olje, mener Rystad. Det er etterspørselen som må reduseres.

Økt gassproduksjon kan være utslagsgivende, siden dette gir en reduksjon av utslipp på 132 kilo CO2 per fat oljeekvivalenter.

Men Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom har bedt selskapet Vista analyse gjøre sine egne beregninger.

– Her har staten bestilt en rapport fra Rystad som allerede gir svært lav troverdighet. Konklusjonen om at norsk olje og gass er bra for klimaet, er fullstendig absurd. Det kommer en motrapport, så debatten er ikke over med dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Lars Haltbrekken fra SV finner det «besynderlig» at regjeringen velger samme selskap som oljenæringen bruker i et slikt betent spørsmål. Han tror Rystad Energy «undervurderer krafta i den omlegginga som er i gang» og «låser seg til en fossil økonomi» mens resten av verden kutter utslipp og satser på fornybar energi.

Resten av verden, altså. Haltbrekkens verden inkluderer tydeligvis ikke Kina, India og store deler av Afrika, som absolutt ikke viser særlig vilje til å rasere sin egen økonomi for en grønn utopi.

– Dette viser igjen at vi har løgn, forbannet løgn, og så har vi statistikk. Dette er spill med tall, sier tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V).

Han vil vel heller la Greta Thunberg overta styringen, med støtte fra streikende skoleungdommer.

FrP jubler

Fremskrittspartiet er derimot begeistret for rapporten.

– Dette understreker viktigheten av en offensiv olje- og gasspolitikk. Rapporten bør gi regjeringen svært gode argumenter for å sette ned foten og parkere nye SV-gjennomslag for innstramninger på norsk sokkel, sier FrPs energipolitiske talsperson Terje Halleland.

– Tiden er overmoden for at regjeringen vektlegger ansvarlighet tyngre enn at radikale fløypartier som SV får viljen sin.

Med støtte også fra Høyre ser det ut til at oljeproduksjonen er sikret i noen år fremover.

– Denne rapporten viser det vi har sagt hele tiden. En styrt avvikling av olje- og gassnæringen er ikke veien å gå. Det vil ikke føre til reduserte utslipp, og vil dessuten føre til dramatiske konsekvenser for landets inntekter, arbeidsplasser og velferd, sier Ove Trellevik (H).

MDG protesterer, selvsagt, men er på nasjonalt nivå et så lite parti at de enkelt kan ignoreres.

Støres regjering vil trolig presse på med mer utvinning av olje og gass, siden en feit statskasse til syvende og sist betyr mest for dem. Dessuten skriker hele Europa etter energi, siden land som Tyskland og Storbritannia har påført seg så store problemer som følge av energimangel at økonomien nærmer seg avgrunnen.

Dermed kan den norske statskassen sope inn penger på eksport av olje, gass og (dessverre) nok strøm til å ødelegge det hjemlige strømmarkedet fullstendig.

Det som er mer deprimerende, er hvordan pengene som strømmer inn på denne måten sløses bort på idiotiske klimatiltak, bistand, innvandring og en stadig voksende offentlig sektor.

Norske skattebetalere vil neppe få noen glede av inntektene.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.