Debatten om oljeutvinning og klima føres for tiden ikke med utgangspunkt i fakta og rasjonelle overveielser, men mer og mer på grunnlag av hysteri og overtro.

Det heter i Skriften at «Tro kan flytte fjell», men i norsk debatt er det snarere overtro som får folk til å skifte mening. Selv den Høyre-ledede regjeringen later nå til å være underveis fra tro til vantro. Det paniske utspillet om å endre skattereglene for oljeleting og -utvinning tyder på at Regjeringen har latt seg påvirke av overtro. Utspillet bejubles av de kretser som vil legge ned norsk oljenæring. Høyre klarer ikke å fjerne et inntrykk av at partiet har innledet glideflukten mot nedbygging av oljenæringen.

Da spørsmålet om å endre oljenæringens rammevilkår, særlig ordningen med refusjon av letekostnader, var oppe på Høyres landsmøte for noen måneder siden, ble ethvert endringsforslag avvist av partiledelsen. Nå er partiet på gli. Hvilken ny kunnskap er det som er tilflytt Regjeringen? Rett svar: Ingenting – bare et ønske om å smiske med dem som ønsker norsk oljenæring dit pepperen gror.

Vi hører at avvikling av oljenæringen på norsk sokkel vil redusere de globale utslipp av CO2. Dette baserer seg på forestillingen om at kjøpere i utlandet lar være å bruke olje hvis den ikke er norsk. En gårdbruker i Belgia vil altså tenke slik at hvis jeg ikke får norsk diesel på traktoren, så kan det være det samme. Jeg går heller over til hest som trekkdyr eller legger ned gårdsdriften fremfor å kjøpe oljeprodukter som ikke stammer fra Norge. De som tror på dette, lider av overtro og alvorlige sinnsforstyrrelser.

Produksjon av olje og gass henger sammen. Hvis norsk oljenæring avvikles, vil bruk av norsk gass på kontinentet bli erstattet med kull. Alle forstår at dette gir økte utslipp, men ikke fanatikere som har latt sitt sinn formørke av tvangstanker.

De hevder at all klimaforandring har menneskeskapte årsaker. At det er solen som bestemmer temperaturen på vår klode, er en fremmed tanke. Nei, det er krøtter som fjerter og biler som slipper ut eksos som endrer det globale værlaget.

For 12 000 år siden var Skandinavia dekket av en opp til 3 km tykk is. Når isen smeltet, har det selvsagt ikke noe med økt utstråling fra solen eller endring av klodens helling. Isen smeltet fordi det svære krøtterflokkene oppå isen formerte seg kraftig og all fjertingen slapp ut så mye CO2 at temperaturen steg. De mange kullfyrte kraftverkene bidro også sammen med milliarder av bensin- og dieselbiler til å fjerne isen.

Oppspinn? Selvsagt, men bør ikke være det for klimafantastene som hevder at alt unormalt vær har menneskeskapte årsaker. Da var det vel som følge av menneskelig aktivitet at det også ble slutt på istiden.

Det uavhengige analysebyrået Rystad Energy publiserte forleden en rapport som dokumenterer at stans i norsk oljeproduksjon vil øke de globale CO2-utslippene. Dette begrunnes med at de mengdene som kuttes fra Norge har veldig lave utslipp, mens de kvanta som erstatter norsk olje har høyere utslipp. Den godt dokumenterte rapporten ble av på miljøfanatisk hold straks automatisk avvist som et «bestillingsverk fra oljelobbyen».

Det internasjonale energibyrået er tydelig på at verdens oljeforbruk kommer til å øke. Det har sammenheng med at fremvoksende økonomier i Asia, Latin-Amerika og Afrika trenger mer energi i sin utvikling. Å skulle nekte utviklingsland mer olje, vil være en dypt anti-solidarisk holdning, som holder folk i fattige land nede. Det er nettopp bruk av fossil energi som har gjort Europa, Nord-Amerika og store land i Øst-Asia til ledende industriland og globale foregangsnasjoner med hensyn til folks levekår.

Fantastene ser på olje som synd. Synden er riktignok kommet inn i verden, men de klimafrelste mener det ikke lenger skal syndes i Norge. Synden får andre ta seg av.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂