Mye kan sies om sosialismen. Vår hovedinnvending er at den er et idégrunnlag som ikke passer for mennesker. Læren er utviklet for roboter – og folk som dresseres til å opptre programmert.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken demonstrerte dette mandag etter at Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i et foredrag på møtet i partiets landsstyre tok til orde for å utsette landets stortingsvedtatte klimapolitiske mål.

Haltbrekken reagerte på forhåndsprogrammert robotvis ved å hevde at klimamålene er hellige, at utsettelse er uforsvarlig og at «kampen mot klimakrisen» må intensiveres snarere enn å svekkes.

Det er en sosialistisk innbilning at verden står overfor en klimakrise. Denne vrangforestillingen har også smittet over på borgerlige kretser med svakt immunforsvar mot totalitær tenkning. Det er ikke klimakrise noe sted. Verdens gjennomsnittstemperatur har ikke steget på 20 år. Når deltakere i den norske samfunnsdebatten taler om «klimakrise», pleier denne spaltist å sende dem en e-post med spørsmål om hvor i Norge det er klimakrise. Det kommer aldri et fornuftig svar. Responsen består av innholdsløse floskler og henvisninger til storm og regn – akkurat som om det aldri tidligere har vært vind og nedbør. Klodens snitt-temperatur har periodevis vært langt høyere før i tiden.

Det er to typer klimaforskere: de som er finansiert av regjeringer og de som er frittstående og uavhengige. Sistnevnte er i stand til å ta lærdom av det som leses av gradestokken, mens de regjeringsbetalte produserer konklusjoner for at makthavere i klimaets navn skal kunne øke skattetrykket. De har laget databeregninger som underbygger at skiftende vær og vind har menneskeskapte årsaker. Men alle som vet litt om data, vet også at det du får ut, er avhengig av de data du legger inn: «Shit in, shit out». Som man roper i skogen, får man svar.

Klimakrisen er en datakonstruksjon – et luftig påfunn. Den er ikke en gang en teori, knapt nok en hypotese. Forestillingen om klimakrise er ren gjetning som helt ser bort fra at klodens klima bestemmes av solens påvirkning. Da isen over det nordlige Europa tinte for 20.000 år siden, var det ikke fordi folk begynte å kjøre dieselbiler eller fyrte opp kullkraftverk. Isen smeltet fordi solpåvirkningen økte.

Klimakrisen er et sosialistisk påfunn for at de styrende skal kunne få økt makt over folks tankegang og lommebøker. Problemet i verden er at det brukes for lite energi. Det er bruken av kull, senere også gass og olje, som gjennom 250 år har løftet Europas folk ut av fattigdom og lagt grunnlaget for bedre helse, økt levealder og et bedre liv. Senere fulgte andre verdensdeler etter, om enn bare delvis like vellykket som i Europa, fordi de henfalt til sosialisme, korrupsjon og undertrykkende styresett – bare se på Afrika! Klimaavtaler vil konservere fattige lands underutvikling; det er en form for nykolonialisme.

Krigen i Ukraina har åpnet øynene på sentrale europeiske land, som nå går for økt bruk av kull for å frigjøre seg fra Russlands klamme gassgrep. Kull finnes i nær sagt ufattelige mengder og er en lett tilgjengelig og rimelig energikilde. Kjernekraft og kull er ingen trussel, men en god energiløsning.

Sammenbruddet i borgerlig tenkning i Norge er et resultat av klimakrisen. Høyre med følge har godtatt venstresidens vrangforestillinger. Hvis graden av sosialisme kan avleses av hvor mye av folkets verdiskapning som konfiskeres av offentlig sektor, kan det slås fast at Norge aldri har vært nærmere sosialismen enn etter at Erna Solberg ble statsminister. Hun røpet sinnelaget sitt da hun i oktober presenterte sitt statsbudsjett og la hovedvekten på at «utslippene går ned». Om folk har et trygt og godt liv og om næringslivet går bra, er for dagens Høyre av mindre betydning. At en innbilt klimakrise gir grunnlag for å samle enda mer penger på statens hender – dét er Høyres hovedsak.

Høyre rekrutterer nå tillitsvalgte fra organisasjoner som domineres av venstresiden. Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant fra Vestfold, har bakgrunn i Natur og Ungdom og miljøstiftelsen Zero. Det forklarer det meste. Hennes Buskerud-kollega Sandra Bruflot virker tungt SV-påvirket når hun ytrer seg om vær og vind. Dagens yngre Høyre-folk har glemt hvordan konservatismens grunnlegger Edmund Burke definerte konservatismen: «Å forandre for å bevare». Som venstresideinfluert parti virker det som om Høyre nå derimot går inn for «å forandre for å forandre».

Sosialismen har dét ved seg at ideens tilhengere aldri lærer av egne og andres feil. Når Ukraina ble invadert fordi landet står alene, mener sosialister at alenegang utenfor Nato styrker norsk sikkerhet. Slik er sosialister impregnert mot å ta virkeligheten inn over seg.

Men én ting skal de ha: De er lojale mot det de er blitt innpodet. Det er slik roboter virker.

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.