Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verret i prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen for prinsesse Ingrid Alexandra på slottet i Oslo den 17. juni 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Prinsesse Märtha Louises forlovede Durek Verrett pådro seg i sommer oppmerksomhet ved å hevde at en medaljong rundt halsen hjelper mot korona.

Prinsessekjæresten ble koronasmittet, men hevder han ble kvitt plagene ved å henge en dings i kjede rundt halsen i stedet for å søke hjelp fra helsevesenet. Denne metallbiten selger sjaman Durek for 2.150 kroner. 

Vi hadde ikke brydd oss noe mer med saken – hadde det ikke vært for at eksemplet med prinsessens forlovede bare er et kjennetegn på et langt mer gjennomgripende problem. Det er i hele vår kulturkrets en økende folkelig skepsis til naturlig og erfaringsbasert innsikt. Dette skaper grobunn for hysteri og skadelig oppførsel hvor folk med alvorlig sykdom går til taskenspillere i stedet for lege.

Hysteriet har på flere områder også vunnet politisk innpass. Såkalt klimapolitikk er et nærliggende eksempel. Her har politikere på alle hold og i så godt som hele verden latt seg forlede til å tro at endringer i klodens temperatur skyldes menneskelig aktivitet – og ikke, som sant er, endringer i Solens bestråling og naturens egne variasjoner.

Kvakksalveri kan være straffbart hvis syke mennesker forledes til å avholde seg fra medisinsk hjelp, men politisk åndemaning og sjarlataneri er derimot lovlig. Politikere forteller folk at hvis de betaler enda mer i skatt, vil klimaet bli bedre fordi det da kan gjennomføres såkalt klimapolitikk. Parallellen til den katolske kirkes avlatshandel i før-luthersk tid er slående: Når pengene i statskassen klinger, klimasamvittigheten straks ut av skjærsilden springer.

Åndemaningen er grenseløs. Politikere som ikke en gang evner å holde kjøreledningen på Østfoldbanen oppe eller taket på Nationaltheatret tett, lover å gjøre seg til herre over vær og vind – bare klimaavgiftene øker tilstrekkelig. Om folk klarer strømregningen, har mat i huset eller midler til selv et enkelt liv, det har liten betydning. Klima er tingen!

Det snakkes om klimakrisen, i bestemt form. Denne spaltist har i flere år sendt e-post til politikere, organisasjonsfolk, opinionsformidlere og synsere av alle slag når de offentlig har omtalt «klimakrisen». Vi har selv reist mye rundt i landet, men aldri observert noen klimakrise. Derfor har vi spurt om hvor i landet det er klimakrise og hva det er som kjennetegner den – slik at vi også kan bli obs på den. En krise må vel være merkbar?

I den grad vi får svar, består responsen av oppgulp av ufordøyde fraser som verken påviser klimakrise eller hvordan den kan fås øye på. Det er ikke så rart: Klimakrisen er en hallusinasjon.

Folk fôres med data om at Jordens temperatur har steget med så å så mange grader i løpet av noen hundre år. Men: Det ble ikke foretatt systematiske temperaturmålinger i global skala så langt tilbake i tiden. De politiske sjamanene lener seg til beregninger. «Klimakrisen» er også en gjetning ved hjelp av datamaskiner, regissert av folk som er betalt av regjeringer. Uavhengige forskere er kommet til helt andre konklusjoner enn de regjeringsavhengige. Og som det alltid er med datamaskiner: Shit in, shit out. Som man roper i skogen, får man svar. PC-svar avhenger av input. 

For 20 000 år siden var Nord-Europa dekket av et 2 kilometer tykt islag. Hvordan kan det ha seg at isen smeltet? Var det kullkraftverk som ble startet? Eller dieseldrevne biler i millionvis? Eller var det klimagassutslipp fra svære, fjertende krøtterflokker oppå isen? Eller oljeplattformer til havs, drevet av gasskraft? Kanskje det var oljefyrte kaminer i folks boliger? Nei, æres den som æres bør: Solen. Solbestråling er ingen konstant størrelse. Den både bidrar til istid – og smelter isen. Endringer av klimaet har ikke menneskeskapte årsaker, men er utslag av helt naturlige variasjoner.

Klima er blitt den nye religionen. Profeter og sjarlataner av alle slag åpenbarer seg, tilbes og belønnes av ukritiske disipler. Løgneren Al Gore fikk Nobelprisen. En svensk jente i puberteten har talt i FN og er foreslått til Nobelprisen. Hun har vært i audiens hos Paven og blir formentlig utropt til helgen. Den norske kirke prediker mer om klima enn om Kristus. Alskens emissærer roper halleluja og miljøavgiftene klinger i statskassen – for å bekjempe en innbilt krise.

Hans Majestet lever sikkert godt med de valg av livsledsager som hans barn har gjort. Langt verre er de politiske sjamanene og åndemanerne han må omgås i statsråd hver fredag formiddag.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.