Den kanadiske klimaaktivisten Tzeporah Berman mener oljeproduksjon må behandles på lik linje med atomvåpen.

Hun har en klar beskjed til land som Norge, som fortsetter å investere i nye olje- og gassprosjekter:

– Alt vi bygger i dag, vil koste milliarder av dollar og være infrastruktur som må brukes i 20 eller 30 år fram i tid. Den norske regjeringen vet godt at hvis vi fortsatt bruker mengden fossilt brensel som vi bruker i dag om 20 eller 30 år, vil millioner av mennesker dø, sier hun til Klassekampen.

Berman mener at olje- og gassproduksjon utgjør en fare for liv og helse.

– Hvert tonn karbon vi sparer atmosfæren for nå, redder liv, sier hun.

Berman står bak det to år gamle initiativet Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, et avtaleforslag for å stoppe utvidelsen av bruk av olje, kull og gass, og å sikre en overgang til ren energi.

– Alle landene vet at oljeproduksjonen er nødt til å avta, men alle vil også selge det siste oljefatet, fortsetter Berman.

Hun går kappgang mellom dresskledde mennesker fra én panelsamtale til den neste, på FNs 27. klimatoppmøte i badebyen Sharm el-Sheikh.

Vil ta livet av millioner av mennesker

Forslaget, som har blitt fremmet av Verdens Helseorganisasjon, EU-parlamentet, Vatikanet og Vanuatu i FNs generalforsamling, er basert på studier av andre ikkespredningsavtaler, som avtalen om atomvåpen.

For i likhet med masseødeleggelsesvåpen har fossilt brensel potensial til å ta livet av millioner av mennesker, mener de.

Ny bok fra Document: «Usikker vitenskap» av Steven Koonin

Berman irriterer seg over Norges økte olje- og gassproduksjonen etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Alle som hevder at det som skjer nå med energikrisa, betyr at vi trenger ny fossil infrastruktur eller nye prosjekter, bruker ganske enkelt Russlands krig mot Ukraina som en unnskyldning for å tjene mer penger i en tid hvor vi ikke har råd til å øke produksjonen av olje, kull og gass, sier hun.

Berman er oppgitt over det hun mener er manglende kunnskap.

– Vi kan ikke håndtere klima- eller energikrisen ved å gjøre mer av det som er opphav til krisene i utgangspunktet, sier hun.

Barth Eide enig

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) sier han er enig i at krigen i Ukraina ikke kan brukes som et argument for olje- og gassprosjekter.

– Vi har ikke sagt det. Det vi har sagt, er at nå og noen år framover vil det være behov for at norsk gass erstatter russisk gass.

Klimaministeren uttaler seg på Norges vegne om Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, som han mener fokuserer mest på tilbudssiden, mens Norge har søkelys på etterspørsel.

– Det Norge er mest opptatt av, er å samarbeide med nærstående land om energiomstillingen. Hovedfokuset er på etterspørsel, kun fokus på tilbud vil ha begrenset effekt. Det vil alltid være et tilbud der.

På spørsmål om Berman og andres påstand om at de land som nå fortsetter å produsere fossilt brensel, vil bli ansvarlig for millioner av menneskers død, svarer Barth Eide:

– Jeg sier at det viktigste nå er å gå løs på bruken av kull, olje og gass. Det er mulig å gjøre hele energisystemet fornybart. Det ønsker vi å få fart på.

 


Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.