De største aktørene innen fossilt brensel gjør budskapet klart: Overgangen til en grønn fremtid vil fortsatt inneholde gass som energikilde.

Verdens største produsenter, fra Shell til Chevron, planlegger å øke investeringene i naturgass, skriver Bloomberg.

Kina fortsetter å inngå avtaler om kjøp av flytende naturgass (LNG) frem til 2050, og de europeiske importørene kommer ikke langt etter. USA er i full gang med nye prosjekter som vil gjøre landet til verdens største LNG-eksportør i overskuelig fremtid.

Denne utviklingen markerer et vendepunkt for gass. Det fossile brenselet blir sett på som en bro til grønnere energikilder, selv om miljøvernere har forsøkt å fase det ut på grunn av bekymringer om at gass er langt mer skittent enn annonsert. Nå er tanken om at gassetterspørselen snart vil nå en topp, i ferd med å forsvinne.

– Når LNG-selgerne ser seg rundt i dette markedet, føler de seg ganske sikre på at etterspørselen etter gass vil være der i flere tiår fremover, sier Ben Cahill, senior fellow ved Centre for Strategic and International Studies, en tenketank i Washington.

Russlands invasjon av Ukraina og den påfølgende energikrisen og rekordhøye prisøkningen har endret de langsiktige utsiktene for naturgass. Europa skynder seg å erstatte den russiske gassen, mens fremvoksende økonomier inngår langsiktige avtaler for å unngå fremtidig knapphet.

Kina inngikk tirsdag en 27-årig avtale med Qatar for å sikre sin energisikkerhet, og en tysk importør inngikk torsdag en historisk avtale om å kjøpe LNG fra USA frem til 2046 – selv om Tyskland har som mål å bli karbonnøytralt et år før det.

Rundt 60 milliarder kubikkmeter ny gassproduksjonskapasitet har blitt godkjent siden Russland invaderte Ukraina, nesten en dobling sammenlignet med det siste tiåret, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Faktasjekk av Faktisk.no II: Det er solen som lager klimaet

Ifølge Saul Kavonic, en Sydney-basert energianalytiker i Credit Suisse Group, er det også fornuftig for aksjonærene å satse på gass. Drivstoffet har vært lønnsomt de siste årene, mens det har vært vanskeligere å nå målene for grønn energi, sier han.

Gass har vært den viktigste inntektsdriveren for energiselskaper som Shell og BP de siste årene. Produsentene har tidligere satset på fornybar energi med lavere marginer, men vurderer nå disse investeringene på nytt på grunn av svak avkastning.

– Flytende naturgass vil spille en enda større rolle i fremtidens energisystem enn den gjør i dag, sa Shells konsernsjef Wael Sawan til investorene tidligere i juni, da han skisserte en ny strategi etter at han ble forfremmet til konsernsjef i januar.

– LNG kan enkelt transporteres til steder der behovet er størst. Dessuten gir naturgass i gjennomsnitt rundt 50 prosent mindre karbonutslipp enn kull når den brukes til å produsere elektrisitet.

Shell planlegger å øke investeringene i naturgass med rundt 25 prosent i 2023 til rekordhøye 5 milliarder dollar og holde investeringene på dette nivået frem til 2025. I 2022 investerte det London-baserte selskapet, sammen med ExxonMobil og ConocoPhillips, i Qatars 30 milliarder US-dollar-prosjekt.

Likevel er det uenighet om hvor mye gass og hvor store investeringer som trengs, og etterspørselen vil trolig avhenge av hvor godt landene lykkes med å redusere utslippene.

Gass er også nøkkelen til det italienske energikonsernet Eni SpAs vekstplaner – det var en viktig motivasjon bak fredagens kjøp av Neptune Energy Group for 4,9 milliarder dollar.

Denne uken ble Romanias to største naturgassprodusenter enige om å investere så mye som 4 milliarder euro i et gassprosjekt i Svartehavet etter flere tiår med debatt. Chevron og ExxonMobil ansetter flere medarbeidere for å bygge opp sin gasshandelsvirksomhet i London og Singapore.

I USA styrkes utbyggingen av nye LNG-anlegg etter hvert som kjøpere iblant annet Tyskland og Japan – som begge har ambisiøse klimamål – inngår langsiktige kontrakter med eksportører.

TotalEnergies satte i juni fart på planene om å bygge en amerikansk eksportterminal ved å kjøpe andeler i prosjektet og utbyggeren. Det franske selskapet er også i dialog med Saudi-Arabia om å investere i landets enorme naturgassprosjekt.

IEA mener at gassetterspørselen må falle dramatisk innen utgangen av dette tiåret for at verden skal være på vei mot netto nullutslipp innen 2050. I 2021 beregnet byrået at alle nye utbygginger av olje-, gass- og kullfelt må stoppes for å oppfylle dette scenariet.

Humpete flytur? Ny studie legger skylden for turbulens på klimaendringer

Produsenter og finansinstitusjoner må «forplikte seg til å slutte å finansiere og investere i leting etter nye olje- og gassfelt og utvidelse av olje- og gassreserver», sa FNs generalsekretær Antonio Guterres til journalister i New York tidligere i juni.

– Vi styrer mot en katastrofe med åpne øyne, mener han.

Et av de største argumentene mot naturgass er metanutslippene, et biprodukt fra gassproduksjonen som binder mer enn 80 ganger mer varme enn karbondioksid i løpet av de første to tiårene i atmosfæren.

Ifølge en studie publisert av National Academy of Sciences er gasslekkasjer på rundt 3 prosent verre for klimaet enn kull, noe som undergraver industriens påstand om at naturgass er et renere fossilt brensel.

Det er stikk i strid med hva forskere fra Harvard har funnet ut, noe du kan lese om i denne artikkelen: Ny forskning: Kjemisk stoff i atmosfæren ufarliggjør klimagasser

For å markedsføre naturgass som et rent alternativ til kull jobber energiselskapene med å redusere metanutslippene. Shell, ExxonMobil og mer enn et dusin andre produsenter har som mål å redusere metanutslippene til «nær null» innen 2030 som en del av et initiativ som ble lansert i 2022.

– Ved endelig å ta reduksjonen av metanutslipp på alvor, tror de store selskapene at de kan bidra positivt til klimaendringene og samtidig holde eiendelene sine kommersielt relevante, sier Ira Joseph, global fellow ved Centre on Global Energy Policy ved Columbia University.

 

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.