Verdens energiforbruk etter primær energikilde (1990–2023). Kilde: Statistical Review of World Energy. Grafikk: dieselnet.com

Hvis man drømmer om at verden skal redusere bruken av fossile energi­kilder radikalt innen få tiår, kan den årlige utgaven av Statistical Review of World Energy tjene som edruelig­gjørende lesning.

Rapporten som redegjør for den globale energibruken i 2023, ble offentliggjort for noen dager siden, og der kan man f.eks. lese seg til at verdens etterspørsel etter primærenergi økte med 2 prosent fra 2022 til 2023, og at bruken av fossile energikilder økte med 1,5 prosent. Verden bruker altså stadig mer kull, olje og gass.

Saken er at disse tre til sammen forblir totalt dominerende som energikilder verden rundt, og deres totale andel av verdens forbruk var i fjor 81,5 prosent, en nedgang på 0,5 prosentpoeng, gikk det frem av en Reuters-melding sist onsdag.

Nyhetsbyrået gjør hva det kan for å bidra til klimakorrekt optimisme ved å fremheve at energiproduksjonen fra andre fornybare energikilder enn vannkraft (sol, vind, geotermisk energi, biomasse og avfall) økte med 13 prosent i fjor, og at bruken av fossilt brensel ikke økte i noe europeisk land i 2023. At Europa avindustrialiseres, trenger man jo ikke snakke så høyt om.

Men Reuters tar seg ikke bryet med å oppgi de fornybare energikildenes totale andel av verdens energi, og grafikken til saken illustrerer de forskjellige energikildenes andel med forskjellige rødtoner og uten tall, sånn at det er vanskelig å danne seg et totalbilde og få oversikt. Genialt.

Verre er det med NTB, som like godt utelater den viktigste opplysningen fra årets rapport, nemlig at kull, olje og gass står for 81,5 prosent av verdens energi­forbruk.

Samtidig er det fortsatt offisiell EU-politikk, og norsk politikk siden Norge styres fra EU, at utslippene av klimagasser skal reduseres med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Og slike utslipp kommer som vi vet for det meste fra fossile energikilder.

Ta en titt på grafikken øverst i denne saken, og spør deg selv: Hvor realistisk er det at de tre nederste segmentene – lyseblå, oransje og grå – raskt skal radikalt ned?

Alle som har teknisk og økonomisk innsikt, forstår at den trenden som de tre segmentene til sammen representerer, er svært tung og at den derfor ikke lar seg snu i overskuelig fremtid. Energisystemer er ikke noe man kan skifte som om det var undertøy. Verden vil altså fortsette å gå på kull, olje og gass

Faktum er at det kun er noen land i Vesten hvor folk blir innbilt at det er mulig å slutte med fossile energikilder. I resten av verden har de en langt mer realistisk oppfatning, og de har helt andre prioriteringer – de må nære barna snarere enn sine egne illusjoner. Det er kort og godt folk i Vesten som er sprø og uopplyste, ikke de andre.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.