NTB

Selv om fossilt brensel utgjorde litt mindre av verdens energimiks i fjor, ble forbruket rekordhøyt. Det ble også utslippene fra energiforbruk, viser rapport.

Tallene fra bransjerapporten Statistical Review of World Energy viser at etterspørselen etter fossilt brensel kan fortsette å øke til tross for veksten i fornybar energi. Det kan bli en utfordring for overgangen til lavere energiutslipp og for 1,5-gradersmålet.

– Vi håper denne rapporten vil hjelpe myndigheter, verdens ledere og analytikere med å se klart hvilke utfordringer som venter på veien videre, sier Romaine Debarry fra konsulentselskapet Kearney.

2023 var det første hele året der Russlands energistrøm er vendt vekk fra Vesten i kjølvannet av invasjonen av Ukraina. Det er også det første hele året uten vesentlige koronarestriksjoner.

Ulik utvikling

Verdens samlede energiforbruk satte nye rekord med 620 Exajoule, en økning på 2 prosent. 1 Exajoule tilsvarer snaut 278 terawattimer (TWh). Til sammenligning var Norges årsforbruk på 315 TWh i 2022, ifølge NVE. Av dette er 130–140 TWh elektrisitet.

For første gang passerte verdens energirelaterte klimautslipp i fjor 40 gigatonn CO2-ekvivalenter.

– I et år der bidragene fra fornybare energikilder har satt ny rekord, innebærer det stadig økende etterspørselen etter energi at andelen fossil energi er nesten uendret, sier Simon Virley i konsulentselskapet KPMG.

Rapporten viser at den fossile andelen i energimiksen utvikler seg ulikt i ulike regioner. I Europa falt den fossile andelen til under 70 prosent for første gang siden den industrielle revolusjon.

– I avanserte økonomier, ser vi tegn på at etterspørselen etter fossilt brensel når toppen. Det står i kontrast til økonomiene i det globale sør, der økonomisk utvikling og bedre levestandard gir fortsatt vekst for fossil energi, sier direktør Nick Wayth i bransjeorganisasjonen Energy Institute.

Opp 50 prosent siden 2000

I India sto fossil energi for nesten hele veksten i etterspørselen. I Kina var etterspørselen rekordhøy etter en vekst på 6 prosent. Samtidig sto Kina for over halvparten av den totale veksten i fornybar kraftproduksjon.

Rapporten sier de globale utslippene fra energi har økt med 50 prosent siden 2000.

Siden i fjor har den toneangivende, årlige rapporten blitt gitt ut av Energy Institute sammen med KPMG og Kearney. Fram til 2023 ble den produsert av olje- og energiselskapet BP siden 1950-tallet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.