Oljeinstallasjon til havs utenfor Vung Tau i Vietnam. Foto: Genghiskhanviet / Wikimedia Commons.

Verdens totale energiforbruk økte med nesten 6 prosent i 2021 til 595 exajoule (EJ), det høyeste nivået noensinne, og har med det mer enn oppveid for den globale nedgangen i energibruken i 2020 som skyldtes de pandemibekjempende tiltakene.

Det går frem av den 71. utgaven av Statistical Review of World Energy, som ble offentliggjort av oljeselskapet BP (før kjent som British Petroleum) tidligere i sommer.

En analyse av energibruken etter energikilde viser at verden i 2021 brukte like mye fossil energi (kull, olje og gass) som i rekordåret 2019 – før koronapandemien brøt ut.

Verdens energiforbruk etter energikilde i tidsrommet 2000–2021 målt i exajoule (EJ), en energienhet som tilsvarer ca. 278 terawattimer (TWh). Kilde: BP Statistical Review of World Energy (2022).

13 prosent av energien kom fra fornybare energikilder i 2021, hvilket er ny rekord og en kraftig økning fra 1,4 prosent ved årtusenskiftet.

Verden er imidlertid svært langt fra noe «grønt skifte», for hele 82 prosent av all energien i verden ble hentet fra fossile energikilder i 2021.

Det er en nedgang på tre prosentpoeng på fem år, men det totale forbruket av fossile energikilder har siden år 2000 likevel steget fra ca. 350 til noe under 500 EJ, en økning på rundt 40 prosent siden årtusenskiftet.

Økningen i verdens energiforbruk fra 2020 til 2021 kan altså sies å ha blitt dekket omtrent i sin helhet av fornybare energikilder, men de fossile energikildene tegner uansett til å fortsette den stigende trenden som er blitt observert de siste tjue årene.

FN, EU og flere regjeringer har programfestet en «karbonnøytral» verden innen 2050, og store ressurser blir investert i forsøk på å nærme seg et slikt mål. De empiriske dataene peker imidlertid i en annen retning.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.