COP28-president Sultan Ahmed Al Jaber sier at klimapolitikken bør fokusere på utfasing av utslipp fra olje og gass, og la døren stå åpen for fortsatt bruk av fossile brensler, samtidig som man øker bruken av teknologier for å fange opp karbonforurensningen som oppstår ved forbrenning av dem.

– I en pragmatisk, rettferdig og godt styrt energiovergang må vi være laserfokusert på å fase ut fossile brenselutslipp, samtidig som vi faser inn levedyktige, rimelige nullutslippsalternativer, sa Dr. Al Jaber, som også leder Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), på Petersberg Climate Dialogue i Berlin tirsdag.

Møtet, som inkluderer 40 land, er ett av flere møter i forkant av FNs klimatoppmøte i De forente arabiske emirater (FAE) på slutten av året, skriver Bloomberg.

EU og andre har presset på for å få landene til å bli enige under de årlige forhandlingene om å fase ut bruken av olje og gass – en formulering som ikke kom med i sluttdokumentet fra COP27-møtet i 2022.

Mariam Mohammed Almheiri, De forente arabiske emiraters minister for klimaendringer og miljø, testet tidligere i 2023 et forslag om å «fase ut olje og gass på en rettferdig måte».

Dr. Al Jaber sa at De forente arabiske emirater vil «oppmuntre til smart offentlig regulering for å få fart på hydrogenverdikjeden og gjøre karbonfangst kommersielt levedyktig».

Selv om teknologiene er nødvendige for å redusere utslippene fra sektorer det er vanskelig å redusere, er utrullingen av dem på verdensbasis foreløpig langt fra det omfanget som kreves for å kutte utslippene raskt nok til å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming, hevder klimaforskere.

De forente arabiske emiraters presidentskap for COP har blitt kritisert av grønne grupper, selv om Dr. Al Jaber har sagt at de globale klimamålene er ikke-forhandlingsbare».

Det skyldes at Adnoc under Dr. Al Jabers ledelse ønsker å utvide olje- og gassproduksjonen, selv om klimaforskere er tydelige på at ny infrastruktur for fossilt brensel vil sikre at verden sprenger temperaturmålene som ble satt i Parisavtalen i 2015.

EU innfører verdens første «klimatoll», men CO2-utslippene øker ufortrødent

Dr. Al Jaber oppfordret også rike land til endelig å innfri løftet de ga for mer enn ti år siden om å samle inn 100 milliarder dollar for å hjelpe utviklingsland med å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sa at industrilandene er på vei til å nå målet i 2023.

– Men det er helt klart at dette ikke er nok, sa Baerbock.

– Vi må mobilisere flere billioner, mener hun.

– Det vil kreve mobilisering av store mengder privat kapital, ytterligere midler fra Det internasjonale pengefondet og en restrukturering av utviklingslandenes gjeld, la hun til.

Europas største økonomi ligger fortsatt etter med sitt eget løfte om å gi 6 milliarder euro årlig innen 2025. Tyskland og USA – hvis klimautsending John Kerry deltar i samtalene som varer til onsdag – ønsker også å gjøre klimafinansiering til en fast del av Verdensbankens forretningsmodell for å muliggjøre flere grønne investeringer, ifølge Baerbock.

Og kravet om mer midler vil fortsette å vokse. På COP27 i Egypt ble nesten 200 land enige om å opprette et nytt fond for å kompensere fattige land for noen av «skadene forårsaket av ekstreme værhendelser». Hvordan fondet skal fungere og hvem som skal bidra med penger til det, vil være et sentralt tema på klimakonferansen i Dubai.

COP28 vil også se den globale statusen over hvordan landene ligger an med hensyn til å nå klimamålene, og det er allerede klart at de fleste av dem ikke er i rute. Ettersom utslippsbegrensningene ikke fungerer etter planen, sier Baerbock at hun er åpen for å diskutere om COP28 bør sette nye mål for utbygging av fornybar energi.

– Jeg er opptatt av å sikre at vi også blir enige om et globalt mål for fornybar energi og energieffektivitet, sa hun.

– Vår ambisjon for COP i Dubai må være å varsle slutten på den fossile energiens tidsalder.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.