EU-landene ble i forrige uke enige om å fremme en global utfasing av fossilt brensel i forkant av FNs klimatoppmøte COP28 i 2023.

Det blir et nytt forsøk på å styrke en global avtale om dette, noe som mislyktes på toppmøtet i 2022.

Ministrene fra de 27 EU-landene godkjente en tekst om sine diplomatiske prioriteringer i forkant av COP28-toppmøtet, som begynner 30. november i Dubai, der nesten 200 land vil forsøke å styrke innsatsen for å bremse klimaendringene, skriver Reuters.

«Overgangen til en klimanøytral økonomi vil kreve en global utfasing av fossile brensler», heter det i EU-teksten, som siterer den vitenskapelige enigheten om at dette er nødvendig for å unngå mer alvorlige klimaendringer.

«EU vil systematisk fremme og oppfordre til en global overgang til energisystemer uten bruk av fossilt brensel i god tid før 2050», heter det, og det legges til at det globale forbruket av fossilt brensel bør ha nådd toppen i løpet av kort tid.

Elektrifisering av alle verdens kjøretøy er ikke i nærheten av å nå klimamål

Europa er i ferd med å transformere sitt energisystem for å nå klimamålene og avslutte tiår med avhengighet av russisk fossilt brensel.

Ifølge teksten bør landene kombinere de to målene og bruke fornybar energi eller energisparing i stedet for fossilt brensel, for på den måten å erstatte russisk energi.

Noen land håper at COP28-toppmøtet i 2023 kan føre til en global avtale om utfasing av fossile brensler som slipper ut karbondioksid, og ikke bare kull, som avtalt ved tidligere FN-klimaforhandlinger, men altså også olje og gass.

Mer enn 80 land, inkludert EU, støttet et indisk forslag om å gjøre dette på toppmøtet i 2022, men Saudi-Arabia og andre olje- og gassrike land motsatte seg det.

EU-landene godkjente sin klimatekst to uker senere enn planlagt, på grunn av en krangel mellom landene om hvorvidt den skulle fremme kjernekraft.

Den endelige versjonen fjernet noen formuleringer som landene hadde vært uenige om, men sa til slutt at EU vil fremme bærekraftige «lavkarbonteknologier», et uttrykk som ofte refererer til kjernekraft.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.