Statsminister Jonas Gahr Støre på klimatoppmøtet COP 28 i Dubai, lørdag 2. desember 2023. Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool)

Norge skal yte 270 millioner kroner til et nytt internasjonalt fond for klimastøtte til fattige land. Norge er blant de største giverne, og gir mer enn selv USA.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt Norges hovedinnlegg på klimatoppmøtet i Dubai lørdag. Han hadde valgt å dra hit fremover å delta i sluttforhandlingene om statsbudsjettet hjemme.

Fra talerstolen i Dubai delte statsminister Støre ut nye 270 millioner kroner til klimatiltak ute i verden. Pengene oppgis å skulle gå til «fattige land som rammes av klimakatastrofer».

– Ødeleggende effekter av klimaendringene er allerede tydelige, sa Støre i talen, uten å gå spesielt dypt inn i dokumentasjonen omkring dette.

Pengene skal inngå i et tap og skade-fond, der formålet er å hjelpe fattige og sårbare land til å takle det som påstås å være konsekvenser av klimaendringene.

NTB-Are Føli melder om saken.

– Voldsomme flommer

– Det siste året har vi blant annet sett voldsomme flommer og skogbranner mange steder i verden. Konsekvensene av klimaendringene ser vi her og nå, sier Støre i en uttalelse.

Sammenhengene mellom flommer og påståtte klimaendringer er kontroversiell, og vitenskapelig sett ytterst tynt fundert. Det er heller ikke fastslått at antallet flommer er større enn tidligere. Se også artikkel under.

Men Støre fremmer omdiskuterte påstander som om  de skulle være etablerte fakta, og hevder også å kunne spå sikkert om hva fremtiden vil bringe:

– Tap og skade på grunn av klimaendringer er dessverre en utfordring som bare vil bli større fremover, legger han til.

At fondet skal opprettes, ble besluttet på klimatoppmøtet i Egypt i fjor. Men lenge var det uklart hvordan fondet skal fungere, hvem som skal bidra med penger og hvem som kan få støtte.

En ting er imidlertid nokså sikkert, Norge kommer til å bidra mye.

Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) sier til NTB at det som kalles tap og skade, lenge har vært et sårt punkt i klimaforhandlingene.

– Dette er en utrolig gledelig og veldig viktig utvikling, sier Tvinnereim om at fondet nå kommer på plass.

Det spørs hvor mange av hennes velgere hjemme i Norge som deler denne gleden over å pøse stadig nye gigantbeløp inn i bunnløse hull ute i verden.

Flere gir penger

Etter enigheten om fondet torsdag kom en rekke rike land raskt på banen og kunngjorde sine bidrag. Tyskland gir 100 millioner dollar, tilsvarende over 1 milliard kroner.

USA nøyer seg i første omgang med 17,5 millioner dollar, noe som er mindre enn Norges bidrag.

Norge er med andre ord nok en «stormakt» når det gjelder pengebruk på de mest diffuse tiltak. Sett i forhold til, folketall, er det knapt noen som er i nærheten av Norges generøsitet.

Tvinnereim sier det var litt overraskende at det så raskt kom betydelige summer inn i fondet.

– Vi har kastet oss rundt for å være med på spleiselaget nå, legger hun til.

Det siste er neppe noen overraskelse for dem som følger norsk politikk i slike sammenhenger. Det finnes knapt et internasjonalt «spleiselag» der ikke Norge er blant de største givere.

De første fire årene er det Verdensbanken som skal forvalte fondet, som får et eget styre og sekretariat. I styret skal det sitte representanter både for rike land og utviklingsland.

Støre støttet utfasing

Men Støre var ikke ferdig med sin tale, og heller ikke ferdig med å undergrave norske økonomiske interesser.

I Norges hovedinnlegg på klimamøtet uttrykte han også støtte til målet om å tredoble bruken av fornybar energi på verdensbasis.

Han gjentok Norges syn om at bruken av fossil energi må fases ut, men at det må gjøres unntak for fossil energi med fangst og lagring av CO2.

– Å fase ut betyr også å raskt fase inn fornybar energi, sa statsministeren.

Støre sa at utslippstoppen må nås innen 2025.

På klimatoppmøtet lørdag kunngjorde Norge også en stor satsing på moderne kokeovnsløsninger i afrikanske land. 200 millioner kroner skal brukes på dette, og håpet er at satsingen skal hindre mange dødsfall som følge av luftforurensing innendørs.

Les også: 

Hele verden gir klimaendringer skylden for flomkatastrofen i Pakistan

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.