EU innfører verdens første «klimatoll», men CO2-utslippene øker ufortrødent

Med EUs siste «klima­pakke» må land som slipper ut mye CO2, betale «klima­toll» for å selge sine varer i unionen. Dette skal forhindre at industrien flytter til mindre klima­hysteriske land. EU erkjenner altså at klima­politikken under­graver industri, økonomi og arbeids­plasser. I mellom­tiden fortsetter verdens CO2-utslipp å øke jevnt og trutt.