Equinor anslår de kan hente ut 500 millioner fat olje fra Oscar Wisting-feltet, men glemte å vurdere klimamål og klimakrise i sin konsekvensutredning. Nå krever kritikere at hele prosessen begynner på nytt.

Oscar Wisting-feltet ligger 30 mil nord for kysten av Finnmark. og er det største funnet i Barentshavet. Feltet kan produsere olje i 30 år. Med dagens oljepris utgjør totalverdien på den anslåtte produksjonen 57 milliarder dollar, rundt regnet 540 milliarder kroner.

Men Equinor har ikke inkludert muligheten til å nå Norges internasjonale klimamål eller klimakrisa i sin konsekvensutredning, hevder SV.

Bagkrunnen er grunnlovens § 112, som Høyesterett har bestemt gir muligheten til å nekte å godkjenne plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD) når hensynet til klima og miljøet tilsier det.

– Dette er helt utrolig. Norges statseide oljeselskap tar ikke innover seg at oljen de selger, skaper utslipp over hele verden, sier Lars Haltbrekken (SV) til Dagbladet Børsen.

– Denne utredningen må gjøres på nytt. Equinor må komme tilbake med en konsekvensutredning som tar for seg nettopp konsekvensene av oljeproduksjon, altså hvilke utslipp dette gir. Noe annet er jo helt meningsløst.

Lars Haltbrekken representerer SV i Energi- og klimakomitéen på Stortinget.

En ny konsekvensutredningen må inkludere Norges internasjonale klimamål, som er å begrense temperaturøkningen til maksimalt 1,5 grader, mener SV.

– Det holder ikke å bare se på utslippene fra produksjonen, de må også se på utslippene fra forbrenningen av oljen og gassen i utlandet, sier Haltbrekken.

Hvordan Haltbrekken ser for seg at lille Norge skal bidra noe særlig til å kontrollere temperaturen på hele jordkloden fremgår ikke av artikkelen. Hvis vi la ned hele oljenæringen vår ville effekten på det globale klimaet være tilnærmet ikke-eksisterende, siden vår oljeproduksjon raskt ville blitt erstattet av andre land.

Det er en del analytikere som mener det er utopisk å nå de klimamålene som er definert i Parisavtalen. Allerede i 2015 kunne vi lese i nettmagasinet Energi og klima:

«1,5 grader er bortimot umulig uten negative utslipp, selv med en noe lavere reell klimafølsomhet enn i modellene.»

Artikkelen var skrevet av Eystein Jansen, professor i fortidsklima ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Jansen var også koordinerende hovedforfatter for FNs klimapanels (IPCC) 4. hovedrapport i 2007 og hovedforfatter i den 5. hovedrapporten fra 2013. Så vi må anta at han kjenner fagfeltet godt.

Hvis Jansen har rett, blir en naturlig konklusjon at hvis Haltbrekken og SV skal få viljen sin, så må Norge legge ned oljenæringen, eller i det minste stanse all utvinning på nye felt.

Det spesielle her er dessuten at Oscar Wisting-feltet er en av de feltene som er planlagt å elektrifiseres med strøm fra land. Strømkabelen til Wisting-feltet vil bli rundt 340 kilometer lang dersom den bygges. Men dette er ikke tilstrekkelig for at SV skal unnlate å trenere prosjektet.

Norsk kraftoverskudd borte om fem år. Forvent høyere strømregninger, flere vindturbiner og bortforklaringer

Haltbrekken krever at Equinor må se på om olje og gass fra Wisting-feltet i realiteten låser Norge til fossil energibruk. I så fall er det åpenbart at feltet er i konflikt med Norges klimamål, hevder han.

Haltbrekken bruker begrepet låser som om det er noe vi blir tvunget til. Men inntektene fra oljeindustrien er nettopp det som bærer vår økonomi og gir SV anledning til å kjempe for stadig flere kostbare velferdstiltak. Uten oljen vil den norske økonomien kollapse.

– Vil utbyggingen konkurrere med fornybar og utslippsfri energi? Vil dette svekke innsatsen for energieffektivisering som er et av de viktigste tiltakene for å nå våre klimamål? Dette er spørsmål Equinor må besvare i konsekvensutredningen, sier Haltbrekken.

Fornybar energi er ikke lønnsomt, uten at strømprisene drives kraftig opp på bekostning av forbrukerne. Selv da kan ikke fornybar energi konkurrere med olje og gass. De ulike energibransjene spiller ikke i samme liga engang: Olje- og gassproduksjon gir gigantiske inntekter, mens fornybar energi er avhengig av statlige subsidier, som også må finansieres av skattebetalerne.

– Regjeringen kan ikke vær så redd offentlig debatt om klimakonsekvensene av deres oljepolitikk at de skjuler vurderingene av utbyggingene i lys av Parisavtalen, lengst mulig og foretar disse vurderingene på bakrommet uten offentlighetens søkelys, fortsetter Haltbrekken.

statssekretær Amund Vik (Ap) påpeker i en epost til Dagbladet Børsen at ingen planer blir godkjent uten at utredningsplikten er oppfylt. Oscar Wisting vil ifølge regjeringen bli en av de største industrielle prosjektene i Nord-Norge noen gang.

Equinor sier de har oppfylt alle krav fra myndighetene.

– Equinor følger myndighetenes krav knyttet til planer for utbygging og drift, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen.

– Wisting-feltet vil være helt i verdenstoppen når det gjelder lave utslipp fra produksjonen. Det vil være behov for olje i lang tid framover.

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.