Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

«Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå. Den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit på å ødelegge fremtida vår snart er forbi», sier MDGs Lan Nguyen Berg etter partiets valgseier i Oslo forleden natt.

Nguyen Berg forteller oss altså at det er oljenæringen som er ødelegger fremtiden vår.

La oss se litt på oljenæringen.

Oljenæringen er idag Norges største og viktigste næring, og den har vært det de siste førti årene. Det er herfra det Norge får sine største inntekter. Omlag 45 prosent av statens inntekter kommer fra oljenæringen.

Her er informasjon fra Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

«Petroleumsvirksomheten er i dag Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi.»

«Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 251 milliarder kroner for 2018 og 263 milliarder kroner for 2019.»

Det er på grunn oljeindustrien og næringene rundt at det norske samfunnet kan ha en stor offentlig sektor (814.000 personer, 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge i 2015), finansiere landbruket – inkludert det utslippsvennlige og økologiske – med 1,24 milliarder i direkte overføringer og fradrag i året (2020), holde seg med et godt utbygget helsevesen (85 prosent offentlig finansiert, 328 milliarder i 2016), omfattende velferdsordninger som omfatter bl.a. nødhjelp og integrering overfor flyktninger både i og utenfor Norge (430 milliarder i årlig utbetaling, tilsvarende 1,2 milliarder per dag. NAV, 2018), finansiere et gratis utdanningssystem, universiteter og høyskoler, forskningsmiljøer, fagforbund, kostbare klimatiltak, sykkelstier, barnehager og alle de tingene som både du og jeg og Nguyen Berg og alle andre MDG-velgere nyter godt av idag.

«Et overordnet prinsipp i norsk petroleumsforvaltning er at leting, utbygging og drift av petroleumsressursene skal skape størst mulige verdier for samfunnet, og at inntektene skal komme staten og dermed hele samfunnet til gode.»

Inntektene fra oljenæringen danner altså, og skal danne, grunnlaget for velferd, utdanning, helse og infrastruktur i landet vårt.

Det er på grunn av inntektene fra oljenæringen vi kan sitte og diskutere skolefrokost, sykkelstier og klimabrøl, i stedet for kolerautbrudd, analfabetisme og spedbarnsdødelighet, i Norge i dag.

Norsk oljenæring har noen av de strengeste utslippskravene i verden, og Norges og de øvrige OECD-landenes CO2-utslipp har sunket de siste tredve årene.

Alternativet til olje og gass i Norge og Europa er kullkraftverk. Det er ikke et miljøvennlig alternativ. Olje og gass dekker idag fire femtedeler, 80 prosent, av verdens energibehov og vil gjøre dette i flere tiår fremover. Dette kan ikke erstattes av fornybar energi.

Av verdens oljeproduksjon på 80 millioner fat om dagen, utgjør Norges del 1,6 millioner fat. Mot f.eks. USA, Russland og Saudi-Arabias 15, 12 og 10 millioner fat daglig.

Norge produserer omlag 2 prosent av den oljen verden forbruker, og omlag 3 prosent av den naturgassen verden forbruker. Legger Norge ned oljenæringen, vil dette få minimale konsekvenser for verdenssammenheng.

Men det vil få store konsekvenser for Norge og fremtiden vår.

«Eiendomsretten til petroleumsressursene tilhører fellesskapet», heter det fra Olje- og energidepartementet.

Det er politikere som Nguyen Berg vi burde frykte. Ikke oljenæringen.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

Les også